2016

Motioner inlämnade 2016

Vision för Svalövs kommun

Flyktingar och invandrare - utbildning och jobb i vår kommun

Gång- och cykelväg mellan Röstånga och Billinge

Handlingsplan för fler bostäder

Vattendragen i och intill tätorterna - en outnyttjad resurs

Utveckling av byggandet i Teckomatorp

Utredning av tak på badet i Röstånga

Politikens roll i upphandlingsprocesserna

Fler tillagningskök skapar bättre matvaror, livsmedelskunskap och skolresultat

Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktigemötena