övriga KOMMUNALA UPPDRAG

Bild

Övriga kommunala uppdrag 2018-2022

Ann-Charlotte Hansen: Vård- och omsorgsnämnden (ers).

Birgit Landqvist: BT-Kemi efterbehandling, Stiftelsen August Christenssons stipendiefond.

Catrine Svensson: Nämndeman

Elisabeth Nilsson: Vegeåns vattendragsförbund.

Hans Rosenqvist: Revisionen.

Jan Rosengren: Rönneåkomittén, Rååns vattenråd.

Jennie Hantoft: Socialnämnden (ers).

Jenny Maltin: Bildningsnämnden.

Kate Haeggström: Valnämnden.

Katja Wennerlund: Myndighetsnämnden (ers).

Mats Lovén: Bildningsnämnden (ers)

Natalie Jansson: Valberedningsnämnden (ers)