Miljö

Vi vet att miljöarbetet måste drivas både i Sverige och i EU. Då får vi resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig. All nyinköp av material till barn och unga ska vara giftfria och inte innehålla hormonstörande ämne. Vi vill verka för att fler aktörer väljer ett förnybart alternativ när det gäller drivmedel, t.ex. BRA.

Landsbygd

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik. Människor ska kunna bo och leva i hela kommunen, landet ska inte klyvas. För att det ska fungera krävs att det finns jobb och då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag en miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt. Ta vara på dem projekt som stöttas genom Leader Söderslätt och att större andel av Leaders projekt riktas mot Svedala, samt att kommunen gör kontinuerliga uppföljningar på detta. Ha en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk och ett rikt företagande.

Närproducerat

Centern vill att vi serverar närproducerad och klimatsmart mat i våra skolor och till våra äldre. God och näringsrik mat som framställs så att den främjar miljön, gynnar lokala producenter och bidrar till en levande landsbygd. Centern vill att kommunen ser över sin upphandling för att möjliggöra för mindre producenter i närområdet att kunna lämna anbud till upphandlingen.

All mat fri från antibiotika

Maten ska vara sund, säker och hållbar. I dag får djur i många länder antibiotika utan att vara sjuka. Det ger billigt kött men också̊ multiresistenta bakterier, som kan göra att vanliga infektioner inte längre går att behandla. Ge bönderna förutsättningar att producera mat på ett hållbart sätt.

Hållbar matproduktion

Vi vill värna om den goda åkermarken. Vi vill servera våra äldre och barn närproducerad mat, då måste vi ha god åkermark så vi kan producera detta. Vi vill ändra i våra styrdokument till 65% närproducerat och eller ekologisk. Detta genom att göra säsongupphandling. Vi vill jobba för att matsvinnsmål finns i våra verksamheter.