Styrelser och nämnder

Bild

Styrelser och nämnder 2021

Kommunfullmäktige

Anette Thoresson, Ordförande i nämnden 070-4159257

Kommunstyrelsen

Leif Sandberg, Ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott samt

1.vice ordförande i Kommunstyrelsen och Krisledningsnämnden.

0709-958250

Charlotte Rosdala, Ledamot i Kommunstyrelsen, ersättare i Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsens arbetsutskott

070-6504611

Fatlum Avdullahu, Ledamot i Kommunstyrelsen.

Christian Schanner, Ersättare i Kommunstyrelsen

Tobias Högborg, Ersättare i Kommunstyrelsen

Sven Gunnarsson, Ersättare i Kommunstyrelsen

Investeringsberedningen

Ingvar Karlsson, ledamot 0417-13654

Sven Gunnarsson, ledamot

Kommunrevisionen

Inger Johanson Thor, kommunrevisor

Valberedningsnämnden

Ingvar Karlsson, 1.v ordf

Tobias Mirveus, ersättare

Valnämnden

Eva Gustavsson, 1.v ordf i Valnämnden 076-1707928

Vård och omsorgsnämnden

Gunvor Olsson, 1. v ordf Vård och omosrgsnämnden, ersättare i VoN arbetsutskott 070-6373445

Lena Eriksson, ersättare i VoN 070-3101522

Östra Skånes HJälpmedelsnämnd

Eva Gustavsson, ledamot i Hjälpmedelsnämnden Östra Skåne.

Familjenämnden

Charlotte Rosdala, ordförande i nämnden 070-6504611

Sven Gunnarsson, ersättare i Familjenämnden och ersättare i individ o familjeutskottet

Kultur och fritidsnämnden

1.v ordf Sven Gunnarsson

Finsam Sydostskåne

Lena Persson, ledamot i styrelsen 073-7084430

Byggnadsnämnden

Per Håkanson, Ordförande i nämnden 070-4159257

Samhällsbyggnadsnämnden

Maria Mickelåker 1.v ordförande i nämnden

Tobias Högborg, ersättare

Miljöförbundet Ystad-Österlen

Magnus Nilsson, 2.v ordförande i direktionen 070-8106653

Österlenhem och Tomelilla Industriaktiebolag(TIAB)

Anders Larsson, styrelseordförande och ledamot i byggruppen 0733-012822

Tobias Högborg, ersättare

Österlens Renhållningsaktiebolag(ÖKRAB)

Jan-Erik Broomé, styrelseleersättare 0709-450283

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund(SÖRF)

Bengt Högborg direktionsledamot 070-5513439

Region Skåne

Birte Sandberg, Regionråd, Ledamot i RF och ersättare i RS, Ordförande i Primärvårdsnämnden samt ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden 0708-626308

Tingsrätten

Thomas Leandersson 0708-741637, nämndeman tom 31/12-19 och from 1/1 -22

Boel Holm 070-8495540, nämndeman

Förvaltningsrätten

Lena Eriksson, nämndeman

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Per Håkansson, Ledamot

Ombud Jan-Erik Broomé

Skånes Luftvårdsförbund

Sven-Anders Gustavsson, ledamot i styrelsen


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.