Styrelser och nämnder

Bild

Styrelser och nämnder 2023

Kommunfullmäktige

Leif Sandberg, Ordförande i Kommunfullmäktige 0709–958250

Ann-Marie Johansson, Ledamot i Kommunfullmäktige

Fatlum Avdullahu, Ledamot i Kommunfullmäktige

Charlotte Rosdala, Ledamot i Kommunfullmäktige

Tobias Högborg, Ledamot i Kommunfullmäktige

Sven Gunnarsson, Ledamot i Kommunfullmäktige

Anette Thoresson, Ersättare i Kommunfullmäktige

Bitte Müller Hansen, Ersättare i Kommunfullmäktige

Gunvor Olsson, Ersättare i Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Tobias Högborg, Ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ann-Marie Johansson, Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Tobias Högborg, Ledamot i Kommunstyrelsen

Ann-Marie Johansson, Ledamot i Kommunstyrelsen

Fatlum Avdullahu, Ersättare i Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Inger Johanson Thor, kommunrevisor

Krisledningsnämnden

Ann-Marie Johansson, Ledamot i nämnden

Gunvor Olsson, Ersättare i nämnden

Byggnadsnämnden

Per Håkanson, Ledamot i nämnden 070–4159257

Oscar Sandberg, Ersättare i nämnden

Familjenämnden

Charlotte Rosdala, Ledamot i nämnden, ordförande i myndighetsutskottet 070–6504611

Sven Gunnarsson, Ersättare i nämnden och i myndighetsutskottet

Vård och omsorgsnämnden

Ann-Marie Johansson, Ordförande i nämnden och i arbetsutskottet 0708–967936

Gunvor Olsson, Ersättare i nämnden 070–6373445

Valberedningsnämnden

Ingvar Karlsson, Ledamot i nämnden

Tobias Mirveus, Ersättare i nämnden

Valnämnden

Eva Gustavsson, Ledamot i nämnden 076–1707928

Nesib Haskic, Ersättare i nämnden

Kultur och fritidsnämnden

Bitte Müller Hansen, Ordförande i nämnden 070–8743973

Fatlum Avdullahu, Ersättare i nämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Sven Gunnarsson, Ersättare i nämnden

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd

Eva Gustavsson, Ledamot i nämnden

Österlenhem och Tomelilla Industriaktiebolag(TIAB)

Magnus Nilsson, Styrelseordförande 070–8106653

Birgitta Lundqvist, Styrelseersättare

Österlenhem och Tomelilla Industriaktiebolag(TIAB) – Lekmannarevisorer

Inger Johanson Thor, ledamot

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)

Jan-Erik Broomé, Styrelseersättare 0709–450283

Föreningen Österlens Folkhögskola – Ombud

Leif Sandberg, Ombudsersättare

Sydöstra Skånes Samordningsförbund

Gunvor Olsson, Ledamot i förbundet

Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Sven-Anders Gustavsson, Landsbygd

Bengt Högborg, Landsbygd

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)

Sven Gunnarsson, Ersättare i förbundet

Sydskånes Avfalls AB – Styrelsen

Leif Sandberg, Styrelseersättare

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Gunvor Olsson, Ledamot i nämnden

Ombud vid förbundsmöte i Skånes Kommuner

Ann-Marie Johansson, Ombudsersättare

Region Skåne

Birte Sandberg, Ledamot i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige, ledamot i Regionstyrelsen adjungerad i RSAU, ersättare i Region Skåne Holding AB, Gruppledare 0708–626308

Etikprövningsnämnden

Anders Nordmark, Ledamot i nämnden

Tingsrätten

Thomas Leandersson 0708–741637, nämndeman

Boel Holm 070–8495540, nämndeman

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Per Håkansson, Ledamot

Ombud Jan-Erik Broomé

Skånes Luftvårdsförbund

Sven-Anders Gustavsson, ledamot i styrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.