Tomelilla
Centerpartiet lokalt
  • / Styrelser och nämnder

Text

Text

Text

Styrelser och nämnder

Bild

Ingress

Styrelser och nämnder 2019

Kommunfullmäktige

Christer Yrjas, Ordförande i Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Leif Sandberg, 1.v ordförande i Kommunstyrelsen o Krisledningsnämnden och

Ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

0709-958250

Charlotte Rosdala, Ledamot i Kommunstyrelsen, ersättare i Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsens arbetsutskott

070-6504611

Fatlum Avdullahu, Ledamot i Kommunstyrelsen.

Christian Björkqvist, Ersättare i Kommunstyrelsen

Alice Jönsson, Ersättare i Kommunstyrelsen

Sven Gunnarsson, Ersättare i Kommunstyrelsen

Investeringsberedningen

Ingvar Karlsson, ledamot 0417-13654

Sven Gunnarsson, ledamot

Kommunrevisionen

Inger Johanson Thor, kommunrevisor

Valberedningsnämnden

Ingvar Karlsson, 1.v ordf

Tobias Mirveus, ersättare

Valnämnden

Eva Gustavsson, 1.v ordf i Valnämnden 076-1707928

Vård och omsorgsnämnden

Gunvor Olsson, 1. v ordf Vård och omosrgsnämnden, ersättare i VoN arbetsutskott 070-6373445

Lena Eriksson, ersättare i VoN 070-3101522

Östra Skånes HJälpmedelsnämnd

Eva Gustavsson, ledamot i Hjälpmedelsnämnden Östra Skåne.

Familjenämnden

Christer Yrjas, Ordförande i Familjenämnden och i dess individ och familjeutskott 070-6068107

Sven Gunnarsson, ersättare i Familjenämnden och ersättare i individ o familjeutskottet

Kultur och fritidsnämnden

Matilda Björk, 1.v ordf Kultur o fritidsnämnden

Finsam Sydostskåne

Lena Persson, ledamot i styrelsen 073-7084430

Byggnadsnämnden

Anette Thoresson, Ordförande i nämnden 070-4159257

Samhällsbyggnadsnämnden

Maria Mickelåker 1.v ordförande i nämnden

Håkan Jönsson ersättare 073-6917095

Miljöförbundet Ystad-Österlen

Magnus Nilsson, 2.v ordförande i direktionen 070-8106653

Österlenhem och Tomelilla Industriaktiebolag(TIAB)

Anders Larsson, styrelseordförande och ledamot i byggruppen 0733-012822

Tobias Högborg, ersättare

Österlens Renhållningsaktiebolag(ÖKRAB)

Jan-Erik Broomé, styrelseleersättare 0709-450283

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund(SÖRF)

Bengt Högborg direktionsledamot 070-5513439

Region Skåne

Birte Sandberg, Regionråd, Ledamot i RF och ersättare i RS, Ordförande i Primärvårdsnämnden samt ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden 0708-626308

Tingsrätten

Thomas Leandersson 0708-741637, nämndeman

Boel Holm 070-8495540, nämndeman

Förvaltningsrätten

Lena Eriksson, nämndeman

Hovrätten

Christer Yrjas, nämndeman

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Per Håkansson, Ledamot

Ombud Jan-Erik Broomé

Skånes Luftvårdsförbund

Sven-Anders Gustavsson, ledamot i styrelsen


Text