Carl Lundstedt

Personbild


∙ Ersättare kommunfullmäktige ∙ Insynsplats Utbildningsnämnden ∙ Insynsplats Omsorgsnämnden

Fler perspektiv behövs i politiken, därför vill jag bidra med ett ungt perspektiv!

Jag brinner särskilt för skolfrågor, miljöpolitik, att varje individ ska ges möjlighet att forma sitt eget liv och Vellinge Kommun ska bli mer demokratiskt! Därför söker jag ert förtroende i valet.

Som elev själv ser jag mycket som jag kan göra för att förbättra utbildningen i kommunen, där resurserna idag är för knappa. Jag tror på ökade resurser till skolan, för bättre läromedel och fler lärare. Velinges unga förtjänar en bra skola, där varje elev har chans att uppnå sin fulla potenial!

Klimatkrisen är akut och en ödesfråga. Vellinge Kommun måste ta sitt ansvar för den ständigt högaktuella frågan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.