Vellinge
Centerpartiet lokalt
  • / Våra lokala frågor

Våra lokala frågor

Framåt Vellinge!

Frågor vi driver just nu i Vellinge kommun:

Värdig äldrevård

Centerpartiet vill att Vellinge kommun tar över driften av äldreboendet på St Knut och säkerställer kompetensförsörjningen för bemanning i äldrevården. Vi ska ha en värdig vård.

Låt ledarna leda

Vellinge kommun ska vara en attraktiv och trygg arbetsgivare för att attrahera kvalificerad arbetskraft. Skånes högsta omsättning på chefer, lärare och experter i den kommunala förvaltningen måste minska. Låt ledare vara ledare och värna medarbetare!

En skola för alla

Vellinge har rasat i Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2019 och ligger nu på plats 33. Kommunen ligger i botten i Sverige vad gäller resurser till skolan. Centerpartiet vill ha en skola med tillräckliga resurser där alla barn får lyckas.

Bilda ett destinationsbolag

Centerpartiet vill ha ett företagsamt Vellinge och stötta återhämtningen för näringslivet efter pandemin. Utred möjligheterna att bilda ett destinationsbolag för att ge hotell-, konferens- och restaurangnäringen de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas tillsammans med övriga näringsidkare. Vår kommun är unik med natur, event och upplevelser.

Gör Strandbaden hållbart

Gör Strandbaden till intäkt istället för utgift genom att utforska möjligheterna för en hotell- och konferensverksamhet i anslutning till Strandbaden och Naturum.

..............................

Vi påverkar idag genom att ifrågasätta, belysa och tänka nytt. Vad tycker du? Vill du engagera dig politiskt i Vellinge kommun? Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill jobba för ett mer medmänskligt, demokratiskt och inspirerande Vellinge. Maila oss på vellinge@centerpartiet.se eller ring vår gruppledare Magda Nour 072-8766166