Våra lokala frågor

Frågor Centerpartiet driver i Vellinge kommun:

Centerpartiet jobbar för ett medmänskligt, demokratiskt och inspirerande Vellinge.

Vi vill ge kraft åt varje människa för Vellinges bästa.

Centerpartiet står för en positiv riktning. Vi ser potential när andra ser problem. Vi väljer medmänsklighet när andra tar till främlingsfientlighet. Vi ser nya gröna jobb när andra ser tillväxt som miljöhot. Vi skapar trygghet och samarbete när andra sprider oro.

För ett inkluderande Vellinge krävs hjärta och hjärna. Vi arbetar för ett jämställt och innovativt näringsliv, en skola där alla kan lyckas och en inkluderande kommun som värdesätter mångfald.

Vellinge ska vara en öppen och transparent kommun. Vi vill öka väljarnas inflytande och bryta maktmonopolet.

Vi vill ge kraft åt varje människa. Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Vi arbetar för att alla ska få lyckas – för Vellinges bästa.

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti som vill ta bort hinder som begränsar människors frihet på grund av kön. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Vitalisera demokratin – För Vellinges bästa
Vi vill ha ett demokratiskt Vellinge med konstruktiva samråd och ett transparent samtal mellan kommunstyrelse och opposition och med invånarna. Den demokratiska insynen måste förbättras.

Vi vill ha ett demokratiskt förfarande, där åsikter lyfts och fakta samt forskning beaktas och en ökad samverkan och dialog med föreningslivet och civilsamhället.

Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sitt liv.

Vi vill ha ett medmänskligt samhälle med ett ansvarsfullt och genomtänkt flyktingmottagande.

Vi jobbar för ett jämställt och inkluderande Vellinge där alla kan bli sitt bästa jag. Vi hyllar mångfaldens flagga – och utmanar de som vill hala den.

Vi måste ha vassare och smartare upphandlingar med effektiva krav och förbättrad uppföljning.

Vi vill att ärenden noga bereds och att kommunen följer lagar, riktlinjer och regler.

Långsiktiga idéer och planer ska förankras med oppositionen, invånarna och relevanta aktörer.


Värdig vård för Vellinges bästa

Vi vill att kommunen erbjuder värdig och professionell vård och omsorg.

Oavsett vem som utför vård måste vi skärpa kvaliteten. Vi ska få vad vi har betalat för och beställt i form av personaltäthet, näringsrik lokalproducerad mat och önskade aktiviteter för individens bästa.

Vi behöver schyssta arbetsplatser med låg personalomsättning och goda möjligheter till kompetensutveckling.

Vi vill ha en rejäl utbyggnad av äldrevården. I Vellinge ska vi åldras med värdighet medmänsklig vård och omsorg ska ges med respekt för individen. Det ska vara tryggt att bo i kommunen. Ambulansen ska komma när det behövs.

Att arbeta för jämlik vård är att bygga hela Sverige starkare.

Bevara och utveckla med varsamhet för Vellinges bästa

Vi vill utveckla kommunen miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.

För att klara hoten mot vår miljö och vårt klimat krävs hårt arbete - även av oss i Vellinge. Genom att vi ställer hårda krav lokalt kan utvecklingen gå snabbare.

Vi vill att kommunen arbetar med konkreta mål för klimatet och tydliga och mätbara miljömål, idag - inte imorgon.

Vi vill minska klimatpåverkan och skynda på kommunens mål, så att Vellinge är klimatpositivt redan 2030 genom kraftfulla åtgärder och krav på all kommunal verksamhet.

Vi vill att nybyggnation i första hand görs på redan bebyggd eller hårdgjord mark.

Vi vill bygga inom samhällena. Gärna flervåningshus nära kollektivtrafik och centrum. Det ska vara möjligt för alla att bo i Vellinge kommun - även om livet förändras. Därför vill vi ha fler hyreslägenheter, både mindre och större.

Vi säger nej till att exploatera Norra Ljungskogen.

Spara naturen och var rädd om den bästa jordbruksmarken i Sverige och världen.

Vi vill bevara vår unika natur och kulturmiljö och utveckla varsamt.

Vellinge ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. Företagspolitiken ska fokusera på möjligheter och mindre på krångel. Det lokala näringslivet ska stöttas i att vara i framkant när det gäller innovation och gröna lösningar. Vi vill se fler kvinnor som äger och driver företag.

För våra ungas bästa - Alla ska ha möjlighet att lyckas i skolan

Vi vill att skolledarna får de resurser de behöver för att ge alla elever möjlighet att lyckas. Vi vill ha en översyn av skolans resurser och öka medlen där det behövs.

Vi har socioekonomiska fördelar och duktiga pedagoger i kommunen. Det ska vi backa upp med resurser, inte pruta på för att vi kan. Vellinge ligger nästan lägst i Sverige vad gäller resurser till undervisning. Välmående Vellinge kan bättre!

Vi måste ha en förstärkt och tillgänglig elevhälsa, där tidiga åtgärder kan sättas in.

Våra duktiga och nyfikna pedagoger bör ha rika möjligheter till vidareutbildning.

Vi vill att kulturskolan öppnar för fler unga och att deltagaravgifterna sänks.


Vi påverkar idag genom att ifrågasätta, belysa och tänka nytt. Vad tycker du? Vill du engagera dig politiskt i Vellinge kommun?
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill jobba för ett mer medmänskligt, demokratiskt och inspirerande Vellinge.

Kontakta politisk sekreterare på: erik.ovesson@centerpartiet.se eller ring 070-9491116

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.