Våra lokala frågor

Frågor Centerpartiet driver i Vellinge kommun:

Demokrati - Ett nytt ledarskap för Vellinge
Centerpartiet Vellinge vill ha ett demokratiskt Vellinge med levande samtal. De styrande ska ha en öppen och transparent dialog med invånarna. Den demokratiska insynen måste förbättras!
Vi vill att ärenden noga bereds och att kommunen följer lagar, riktlinjer och regler. Centerpartiet vill ha konstrultiva samråd, lyssna på invånarna, och ha ett demokratiskt förfarande där olika åsikter lyfts och fakta samt forskning beaktas. Långsiktiga idéer och planer ska förankras med oppositionen, invånarna och andra aktörer. Vi vill ha ett jämställt och inkluderande Vellinge där alla kan bli sitt bästa jag, och ett medmänskligt samhälle med ett ansvarsfullt flyktingmottagande.

Vård och omsorg - Värdig vård
Centerpartiet Vellinge vill att kommunen har en värdig och proffessionellt hanterad vård och omsorg. Vi måste ha vassare och smartare upphandlingar med effektiva krav och förbättrad uppföljning av vad som levereras i form av personaltäthet, matkvalitet och önskade aktiviteter. Vare sig vården drivs i kommunal regi, som kommunalt bolag eller med privata underleverantörer måste vi skärpa kvaliteten. Befolkningsprognisen visar att det krävs en rejäl utbyggnad av äldrevården.

Natur, klimat och miljö - Bevara och utveckla med varsamhet
Centerpartiet Vellinge vill utveckla kommunen ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Vi vill att kommunen arbetar med konktreta mål för klimatet och konkreta och mätbara miljömål nu- inte imorgon. Vi vill genom kraftfulla åtgärder och krav på verksamhet som komunen har inflytande över bidra till minskade utsläpp och skynda på kommunens mål att vara klimatpositiv 2045. Nybyggnation bör i första hand göras på redan bebyggd mark, t ex tidigare industrimark. Bygg inom samhällena. Gärna flervåningshus nära kollektivtrafik och centrum. Spara naturen och den bästa jordbruksmarken i Sverige och i världen.

Skola, barn och ungdomar - Alla ska ha möjlighet att lyckas i skolan
Centerpartiet Vellinge vill att skolledarna får de resurser de behöver för att ge alla elever möjlighet att lyckas. Vi har socioekonomiska fördelar och duktiga pedagoger. Det ska vi politiker backa upp med resureser, inte pruta för att det går. Vellinge ligger på plats 257 av 290 svenska kommuner vad gäller resurser till undervisning enligt Lärarförbundet. Välmående Vellinge kan bättre! Vi vill ha en översyn av hur skolans resurser prioriteras, öka medlen där det behövs och återställa skolornas ekonomi. Centerpartiet vill också att kulturskolan får mer resurser, deltagaravgifterna ska vara lägre.


Vi påverkar idag genom att ifrågasätta, belysa och tänka nytt. Vad tycker du? Vill du engagera dig politiskt i Vellinge kommun?
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill jobba för ett mer medmänskligt, demokratiskt och inspirerande Vellinge.

Maila oss på: vellinge@centerpartiet.se
Eller ring: Magda Nour Gruppledare  072-8766166

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.