Våra lokala frågor

Framåt Vellinge!

Frågor vi driver just nu i Vellinge kommun:

Värdig äldrevård

Centerpartiet ställer sig frågande till att lägga driften av äldreboendet på St Knut i ett kommunalt bolag, och ifrågasätter framförallt att frågan parkerats till efter valet. Vi ska ha en värdig vård.

Låt ledarna leda

Vellinge kommun ska vara en attraktiv och trygg arbetsgivare för att attrahera kvalificerad arbetskraft. Skånes högsta omsättning på chefer, lärare och experter i den kommunala förvaltningen måste minska. Politiker ska inte lägga sig i och detaljstyra verksamheter. Låt ledare vara ledare och värna medarbetare!

En skola för alla

Vellinge har rasat i Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2020 och ligger nu på plats 15. Kommunen ligger i botten i Sverige vad gäller resurser till skolan. Centerpartiet vill ha en skola med tillräckliga resurser där alla barn får möjlighet att lyckas.

Ställ hållbarhetskrav på kommunens leverantörer och samarbetspartners

Centerpartiet vill ha ett inkluderande Vellinge och vill stötta de leverantörer och samarbetspartners som aktivt arbetar för ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Därför har vi lämnat in ett initiativärende om att kommunen ska kräva ett aktivt arbete för jämställdhet hos de företag och organisationer som är kommunens leverantörer, samarbetspartners eller som delvis finansieras av kommunen. Vellinge kommun ska göra skillnad.

Vi arbetade för ett JA i folkomröstningen om verksamheterna på Falsterbo Strandbaden den 6 juni

När den politiska ledningen i kommunen väljer bort en dialog med relevanta aktörer i kommunen som invånare, föreningar, företagare och oppositionspolitiker, väljer vi att stötta initiativet till en folkomröstning. Vi i Centerpartiet i Vellinge röstade JA till att utveckla konsthall och Naturum på Falsterbo strandbad i kommunal regi. Vi ser stora möjligheter framåt för en hållbar och positiv utveckling med ett utökat samarbete med ett kommande hotell, de olika naturvårdsföreningarna, lokala företag och invånare.

..............................

Vi påverkar idag genom att ifrågasätta, belysa och tänka nytt. Vad tycker du? Vill du engagera dig politiskt i Vellinge kommun? Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill jobba för ett mer medmänskligt, demokratiskt och inspirerande Vellinge. Maila oss på vellinge@centerpartiet.se eller ring vår gruppledare Magda Nour 072-8766166

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.