Centerpartiet gör skillnad i vellinge

Vi tror på alla människors inneboende kraft, vilja och förmåga att ta ansvar för sin egen situation. Vi arbetar intensivt i nämnder och utskott för att vitalisera demokratin, addera medmänsklighet och få till en hållbar tillväxt där utsläppen minskar och vi tar miljö- och klimatansvar för framtiden – för Vellinges bästa.

En av våra viktigaste uppgifter i Vellinge kommun är att arbeta för ett öppnare och mer lyhört samtalsklimat där fler får komma till tals. En annan är att arbeta för en skola där alla kan lyckas, en tredje är att säkra en värdig vård och omsorg för alla invånare som behöver det. Och om vi inte klarar att värna vår natur, miljö och klimat har vi andra och mycket större problem.

Vilken är din viktigaste fråga? Hör av dig till oss så pratar vi mer.

sol-has-bg

Varför Centerpartiet?

Centerpartiet i Vellinge ser till hela Vellinge, för alla invånares bästa. Vi vill ge alla människor möjlighet att bestämma över sina egna liv och ge kraft åt varje människa. För Vellinges Bästa!

  • Medmänsklighet och Jämställdhet - en trygg boendesituation för alla invånare
  • Företagande och Näringsliv- en hållbar tillväxt där kommunen förenklar och uppmuntrar nyföretagande och ser till att våra skattepengar hanteras på ett förnuftigt sätt
  • Demokrati, Trygghet och Transparens - vitalisera demokratin, öka transparensen och lyssna mer på invånarna
  • Skola, Kultur och Fritid - låt våra barn få möjlighet att lyckas i en likvärdig skola, och säkra en tillgång till meningsfull kultur och fritid för alla barn och ungdomar
  • Vård och omsorg - värna rätten till ett värdigt liv där du själv bestämmer - även när du behöver hjälp för att få ihop vardagen. Det ska vara tryggt och njutbart att bli äldre i Vellinge kommun!
  • Klimat, Miljö, Natur och Exploatering - skydda kommunens höga natur- och kulturvärden och exploatera varsamt. För en hållbar framtid måste vi balansera tillväxt och nya bostäder med hänsyn till vår jord

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.