Kontanthantering i hela landet

Centerpartiet står upp för att man ska kunna bo, leva och verka över hela landet. Som ett led i detta måste det finnas möjlighet att betala med kontanter i affärerna, på fotbollsmatchen, vid hembygdsföreningens lottförsäljning, på caféet, hos kanotuthyrningsfirman – ja, överallt där det sker affärer mellan människor.

Så må det än så länge vara i stora delar av vårt land där företagen och föreningarna tar emot kontanter då de inte har medlemmar som vill eller kan använda sig av den moderna tekniken. Alltså spelar kontanterna fortfarande en viktig roll i vårt samhälle, men här är det ofta bankerna som är en bromskloss där de inte tar emot kontanter i form av sedlar och mynt. I Falköping är det så till allt större grad och mynthanteringen hos bankerna har nästan helt försvunnit.

Den här utvecklingen ser vi i Centerpartiet som särskilt illavarslande för småföretagarna som inte har möjlighet att lämna in sina dagskassor på ett säkert sätt hos banken, utan de får åka till en annan större stad och lämna in sina dagskassor för en ganska hög kostnad.

Centerpartiet i Falköping anser precis som partiet på riksnivå att bankerna ska ta sitt ansvar i den här mycket viktiga frågan. Om bankerna inte tar detta ansvar på frivillig väg är ett alternativ att lagstifta och det är ett mycket sämre alternativ.

Utifrån detta resonemang kommer Centerpartiet i Falköping att agera för att privatpersoner, föreningar och småföretag skall kunna lämna in sina mynt och sedlar på bankerna. Och till detta ska det givetvis finnas möjlighet att ta ut pengar hos bankerna. Kontanthanteringen måste finnas kvar hos bankerna!

Hans Johansson
för Centerpartiets kretsstyrelse i Falköping

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.