Vår politik för Falköping

Landskap med regntunga moln

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa i Falköpings kommun. Vi vill att var och en ska känna framtidstro och kunna styra sina egna liv. Vi vill ta tillvara människors engagemang och erfareheter för att tillsammans utveckla vår kommun.

Kommande mandatperiod vill vi fokusera på sju områden som vi ser som viktiga för en stark utveckling av Falköpings. Under valet fokuserar vi på fyra punkter:

  • Ta fram en landsbygdsstrategi
  • Bygga solcellspark på den sluttäckta deponin
  • Möjliggöra tågstopp i Vartofta
  • Ge samlande och tidiga insatser till barn med särskilda behov

Hela valmanifestet kan du läsa här

Ett starkt lag

Centerpartiets lista till valet i Falköpings kommun innehåller både erfarna kandidater och helt nya. Det finns en blandning av kön, åldrar, yrke och geografisk spridning.

Se vilka som kandiderar för Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.