Förtroendevalda

Här är Centerpartiets förtroendevalda i Götene kommun 2019-2022

 

Susanne Andersson

 

Kommunalråd

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot Kommunstyrelsen(AU)

Ordinarie ledamot folkhälsorådet

susanne.andersson@gotene.se

Anna Dalström

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot Kommunstyrelsen

Ordförande Götene äldrehem

anna.dalstrom@gotene.

Kjell Gustafsson

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot Götene Vatten och Värme
kjell.gustafsson@gotene.se

Christina (Tina) Friberg

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige
Ordinarie ledamot Socialnämnden (AU)
christina.friberg@gotene.se

Johnny Johansson

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige
Ersättare Kommunstyrelsen
johnny.johansson@gotene.

Pernilla Frick

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot Nämnden för utbildning, kultur och fritid
pernilla.frick@gotene.se

Susanna Lundgren

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Götene Bostäder

susanna.lundgren@gotene.se

Carola Kjellén

Ersättare Kommunfullmäktige

Ledamot Nämnden för utbildning, kultur och fritid

carola.kjellen@gotene.se

Mimmi Fredriksson

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Socialnämnden
maria.fredriksson2@gotene.se

Ida Lans

Ersättare Nämnden för utbildning, kultur och fritid

ida.lans@gotene.se

Anna-Karin Gagnemyr

Ledamot Socialnämnden

Ledamot Nämnden för service och teknik

Nämndeman Skaraborgs tingsrätt

anna-karin.gagnemyr@gotene.se

Mariana Frankén

Ersättare Socialnämnden

mariana.franken@gotene.se

 

Torbjörn Larm

Ledamot Miljö-och bygglovsnämnden

torbjorn.larm@gotene.se

Andreas Forsberg

Ersättare Miljö-och bygglovsnämnden

andreas.forsberg@gotene.se

Mats Andersson

Ledamot Samhällsskydd mellersta Skaraborg

mats.andersson@skara.se