Förtroendevalda

Här är Centerpartiets förtroendevalda i Götene kommun 2023-2026


Susanne Andersson


Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot Kommunstyrelsen(AU)

susanne.andersson@gotene.se

Anna Dalström

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande i Socialnämnden

Ordförande Götene äldrehem

anna.dalstrom@gotene.

Kjell Gustafsson

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare i Kommunstyrelsen

kjell.gustafsson@gotene.se

Christina (Tina) Friberg

Ordinarie ledamot Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot Socialnämnden

Ordförande i Valnämnden

christina.friberg@gotene.se

Anna-Karin Gagnemyr

Ersättare i Kommunfullmäktige

Ledamot Socialnämnden

Nämndeman Skaraborgs tingsrätt

anna-karin.gagnemyr@gotene.se

Mimmi Fredriksson

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Nämnden för utbildning, kultur och fritid

maria.fredriksson2@gotene.se

Susanna Lundgren

Ordförande i Götene Bostäder

susanna.lundgren@gotene.se

Torbjörn Larm

Ledamot Miljö-och bygglovsnämnden

torbjorn.larm@gotene.se

Tomas Hedström

Ledamot i Götene vatten och värme

tomas.hedstrom@gotene.se

Mats Andersson

Ledamot Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Ersättare i Valnämnden

mats.andersson2@gotene.se

Carola Kjellén

Ersättare i Götene vatten och värme

carola.kjellen@gotene.se

Ida Lans

Ersättare i Socialnämnden

ida.lans@gotene.se

Mariana Frankén

Ledamot i Revisionen

mariana.franken@gotene.se