Vår politik

Vår politik

Centerpartiet vill ge alla maximala möjligheter i livet och värna omsorgen om varandra. Grunden är en offentligt finansierad skola, vård och omsorg liksom ekonomisk grundtrygghet. Vi vill skapa ett samhälle med en gemenskap där alla behövs. Centerpartiet har övertygelsen om att enskilda människor klarar av att fatta beslut som berör var och ens vardag. Besluten ska vara nära den som det berör. Det är närodlad politik!

Ett öppet land, en öppen attityd till andra och till varandra, utgör grunden för vår demokrati, vårt välstånd och vår välfärd. Centerpartiet är motpolen till krafter som bygger främlingsfientlighet och rasism. Vi tar kampen mot fördomar och diskriminering.

Centerpartiet har en tro på landsbygdens möjligheter, vilket är partiets ursprung och fortfarande viktig del i vår identitet. Här finns också partiets grund för ett hållbart samhälle och vårt miljöengagemang. Landsbygdsutveckling är närodlad politik!

Här är några av de frågor vi kommer att arbeta för under 2019-2022

- Rättvisare soptaxa och enkla system som stimulerar till sopsortering, återvinning och återbruk

- Solceller på kommunens fastigheters tak för att minska behovet av fossil energi

- Servera hållbar mat som är sund och säker, 100 % svenskt kött i kommunens kök

- Nytt/renoverat badhus för att upprätthålla simkunnigheten och för att vara en attraktiv kommun

- Öka stödet till bygdegårdsföreningar, vägsamfälligheter och belysningsföreningar för att underlätta livet på landet

- Renovera musikskolans lokaler vid Liljestenskolan för att verksamheten ska utvecklas

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.