Barn, unga och vuxnas lärande

Bild

Centerpartiet värnar om elevens rätt till en trygg och stimulerande skolgång och en skola för alla. Elevhälsans betydelse ska stärkas. Skolan och vården, tillsammans med vårdnadshavare, har en viktig uppgift att jobba med barn och ungdomars psykiska hälsa och här är elevhälsan en oerhörd resurs.

Eleverna ska få förutsättningar så det livslånga lärandet känns positivt. Företag bör stimuleras på olika sätt för att ta emot lärlingar och lärlingsutbildningar ska ha samma viktiga status som andra utbildningar.

För att kunna kompetensförsörja företag och offentlig sektor i kommunen ska vuxna ha möjlighet till kompetensutveckling. Tillsammans med företag hittar vi former för att lyckas.

Målsättningar för barns, ungas och vuxnas lärande:

  • En skola där alla elever får lyckas med mer samverkan och förebyggande insatser
  • En resursstark skola med stöd till dom som behöver med kompetent personal och en proaktiv elevhälsa med tidiga insatser
  • Fler gymnasiala yrkesutbildningar i samverkan med det lokala näringslivet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.