Turism

Bild

Götene kommun ska uppfattas välkomnande, inbjudande och en kommun med framtidstro och plats för ett berikande liv. Det är viktigt med gott intryck av vår kommun genom att gator och parker är välskötta. Kommunen ska också se till att våra egna fastigheter underhålls. Detta ökar trivseln för alla bofasta och besökare.

Turismen har en stor betydelse för kommunen. Därför är det viktigt att alla som bor i kommunen engageras som värdar för våra besökare. Som turist ska man känna sig välkommen och få lust att komma tillbaka.

Vi bor i ett unikt område med två UNESCO utmärkelser, dels Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle samt Platåbergens Geopark. Det är något som vi ska ta tillvara på och vara stolta över.

Skyltning där besökande tydligt kan se vad som finns i vår kommun är en viktig marknadsföring och här ska inte enbart besöksmål för turister finnas med utan vi ska visa upp vår fina kommun med alla dess möjligheter. Skyltar bör finnas vid gång- och cykelstråk samt på allmänna torg mm. Vi ska verka för ett gott samarbete mellan turistföretagare, kommunen och föreningslivet.

Målsättningar för besöksnäringen:

  • Fler gång- och cykelvägar i kommunen
  • Fortsätta vara en av Sveriges ledande friluftskommuner
  • Hållbar besöksnäring tillsammans med lokala näringslivet och Destination Läckö Kinnekulle

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.