Kandidater


Fullmäktigekandidat nr 1
Catarina Davidsson


070-6251510
catarina.davidsson@karlsborg.se

Demokrati är grundpelaren i vårt samhälle och det är mycket viktigt att vi värnar och arbetar med den och inte tar den för givet.Medborgarbudget är en del av det demokratiska arbetet. Att fler ska få möjligheten att få komma till tals, vara med och bestämma om just sitt område där man verkar och bor.Med en medborgarbudget så kan lokalsamhället där man bor tex byalaget, hembygdsföreningen eller annan förening få vara delaktig att bestämma över en summa pengar och hur de ska fördelas i just den bygden jag bor.Centerpartiet ser att vi behöva hitta sätt så fler kan vara med och bestämma, detta är ett sätt.Med en medborgarbudget kan fler delta, fler kan få vara med och bestämma och fler kan engagera sig.Medborgarbudget är för hela Karlsborgs bästa. Om Du var delaktig i en medborgarbudget, vad skulle Du vilja lägga pengarna på i Din bygd?

 

 

 

 


 

Fullmäktigekandidat nr 2
Kjell Sjölund

070-594 49 71
kjell.sjolund@karlsborg.se

Jag heter Kjell Sjölund och är ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.Trygghet, trivsel, studiero och bra resultat ska prägla våra skolor.De elever som behöver och som har rätt till särskilt stöd ska få det och målet ska alltid vara att eleverna lämnar grundskolan med godkända betyg,gott självförtroende och framtidstro.Jag ser fram mot en ny Strandskola och en ombyggd och renoverad Carl Johanskola.Vad gäller förskolan är det prioriterat med ersättningslokaler för Vätterskolan.

 

Fullmäktigekandidat nr 3
Monica Staudinger

070-334 08 20
monica.staudinger@karlsborg.se

Jag ser två stora utmaningar framöver, och jag ser en lösning.Utmaningarna är kompetensförsörjning i vården och att sätta de som idag står långt från arbetsmarknaden i arbete. Den lösning jag vill arbeta för är att inför enklare service-arbeten i vården för att avlasta omsorgspersonalen så de kan ägna sig åt det viktiga vårdnära arbetet. Vård-assistenten kan städa, bädda, plocka varor, plocka disk och kanske kan kommunen till och med starta ett eget tvätteri. En hel service-enhet för att stödja vår viktiga omsorgspersonal

Fullmäktigekandidat nr 4
Anders Lundgren

anders.lundgren@karlsborg.se
0708-30 78 40

Rent vatten är ingen självklarhet varken globalt eller lokalt. Det krävs både kunskap och engagemang för att åstadkomma åtgärder så att våra sjöar och vattendrag kan utgöra en bra livsmiljö för människor, djur och växter och det är en hjärtefråga för mig.
Det är en grundförutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Här är några extra viktiga punkter enligt mig:
Vikens vattenråd är ett bra forum där arbete utförs för att uppnå god ekologisk och kemisk status i sjön.
En fri fiskväg i Forsviksån så att fisk kan återfå en naturlig vattenväg mellan Viken och Bottensjön.Att utnyttja ny teknik så ytterligare rening i våra avloppsreningsverk uppnås.Minska utsläpp av hälsovådliga ämnen till Vättern t.ex. PFAS, läkemedelsrester och microplaster. Det är en förutsättning för att vi ska kunna äta fisk från sjön och för ett bra dricksvatten även i framtiden.

 

 

Fullmäktigekandidat nr 5
Anita Eliasson

anita.Eliasson@karlsborg.se
070-322 10 51

Jag vill arbeta för ett fortsatt stöd till folkbildning och föreningsliv. Det är viktigt att skapa möjlighet för spontanidrott även i kommunens ytterområden och att skapa meningsfulla mötesplatser för unga En utbyggnad av Moliden samt byggnation av stall i Mölltorp är nödvändigt

Jag tycker att träffpunkterna ska finnas kvar och utvecklas. Vi ska motverka ensamhet hos äldre med te:x senior sport Scholes med stor hjälp av seniorcoachens arbete.

 

 

Fullmäktigekandidat nr 6
Pär Andersson

Ledamot i Kultur och fritidsnämnden. En viktig fråga för mig är tillgång till idrotts-, kultur- och friluftslivsupplevelser i hela kommunen i samarbete med föreningar och organisationer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.