Så här vill vi föra karlsborg framåt

Karlsborg ska vara en attraktiv kommun att bo i. Centerpartiet arbetar för ett varierat utbud av boende och goda möjligheter till arbete eller pendling. För dem som är unga ska barnomsorgen och skolan hålla hög kvalitet.

När man inte längre klarar sig själv ska man ha en trygg ålderdom. Vård och omsorg där behovet finns skall vara en självklarhet för alla. På fritiden ska det finnas ett rikt utbud av kultur, idrott och friluftsliv.

Ju större möjligheter en person har att påverka sin situation desto mer utvecklas man och desto bättre mår han eller hon. Centerpartiet vill vara den politiska kraft som gör det möjligt att förverkliga Dina idéer, ensam eller tillsammans med andra.

  • Rusta upp skolorna
  • Bättre företagsklimat
  • Fler bostäder
  • Aktiv fritid

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.