Thomas Karlsson

Personbild


Thomas Karlsson är ledamot i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges 1e vice ordförande samt 1e vice ordf Samhällsbyggnadsnämnden


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.