VÅR PolITIK

Vi vill att hela Lidköpings Kommun ska vara en plats där man kan bo och leva hela livet. Vi ska alltid sträva efter att erbjuda samma möjligheter i staden som på landsbygden.
Vår vision för Lidköping är en trygg, vacker, framåtsträvande och innovativ kommun. Vi vill vara kompetenta och omtänksamma i vården, utbildande och utvecklande i skolan, hållbara och framgångsrika med vårt företagande, jord- och skogsbruk, handel och industri. Utöver detta ska det vara en fantastisk upplevelse att besöka vår kommun. Alla i kommunen ska kunna vara en del av samhället, oavsett förutsättningar. Vi måste bli bättre på att fånga upp dem som behöver hjälp av såväl samhälle som myndigheter i ett tidigt stadie. När världen förändras runt omkring oss ska Lidköping bygga hållbart för framtiden. Vi är en kommun i framkant, till glädje för oss alla.

Liv, rörelse och kreativitet – idrott och kultur

Vi i Centerpartiet vill se en stadskärna full av liv, rörelse och handel och en landsbygd som växer för att människor trivs och kan utveckla sina liv med en fullgod service. Vi ska göra det så enkelt som möjligt att idrotta, vara med på föreningsaktiviteter och leva ut våra känslor i kulturen i hela kommunen. Att vara aktiv i Lidköping inkluderar alla; från ung till gammal, från centrum till landsbygd.

Vi Vill

 • Ge både idrotts- som kulturföreningarna de bästa förutsättningarna att bedriva sina verksamheter. Det gör vi som kommun bäst genom att se till att våra anläggningar håller hög klass och är lika mycket samlingsplatser som idrottsplatser för våra invånare. Vi måste dessutom absolut se till att det finns tillräckligt många idrottsplatser eller arenor för att bedriva kultur så att alla får tillräckligt med tid att utöva sin fritidssysselsättning.
 • Stötta än mer föreningsdrivna anläggningar både för idrott likväl för kulturen där kommunen är med och hjälper till att förverkliga föreningarnas visioner.
 • Stötta spontanidrott genom att hålla alla idrottsanläggningar, stora som små, i gott skick. De ska vara utrustade med bra belysning och enkla att använda och tillgängliga även för spontanidrotten.
 • Flytta på de kommunala växthusen mellan Mellbygatan och Lidan, för att skapa plats för idrotten eller någon annan stadsutveckling.
 • Satsa på och lyfta fram vårt arv från Rörstrand så vi på ett ännu bättre sätt kan visa upp det fantastiska porslinet på museum och runt om i stan.
 • Vi vill bygga ett större hus som rymmer samtliga museer från Idrottshistoriska och Mekenminnet till Rörstrand och Vänermuseet. På det viset får vi en kulturdragare som sammanfattar kommunens historia till glädje för både besökare och invånare.
 • Bygdegårdarna har en viktig roll för kultur och nöje på landsbygden. Det är viktigt att kommunen stöttar bygdegårdsföreningarna så de blir navet i småorterna som samlingspunkter för landsbygden befolkning.

 

Det stora och det lilla Lidköping – med vind i seglen och frisk luft i lungorna

Lidköping är vackert beläget vid Vänerns strand och vi har dessutom en landsbygd som är i tillväxt, fantastisk natur, och dessutom spännande. Vi kan göra ännu mer för att ta vara på vårt unika läge.

Vi Vill

 • Ge större möjligheter till ett varierat boende och byggande på landsbygden och vi vill ge större möjligheter att bo och leva sjönära. Det gör vi genom att förbättra kommunens detalj- och översiktsplaner.
 • Öka möjligheterna att njuta av Lidans ringlande väg genom landskapet. Genom satsningar på nya och befintliga vandringsleder utmed Lidan och Flian och en utvecklad plan för Lidans väg lyfter vi den vackra miljön utmed åarna.
 • Nu när vi på riktigt ställer om mot en grönare värld vill vi kunna cykla inom vår kommuns gränser. Det ska finnas cykelvägar inte bara för att ta sig in till staden utan även kors och tvärs genom vårt landskap, mellan våra samhällen och byar. Dessa måste också vara säkra och tydliga.
 • Framtidens kollektivtrafik inom kommunen ska vara fossilfri och bl a anropsstyrd. När du vill åka buss så kommer den till dig, istället för tvärtom. Vi vill påverka Västtrafik så det blir verklighet.
 • Allt är fantastiskt med Läckö och Spiken, förutom när vi ska ta oss dit och tillbaka. Det skall bli bättre förbindelser, bl a vill vi se en båtförbindelse mellan Torget och Läckö.
 • Intresset för odling och trädgård ökar ständigt. Vi vill ge fler människor möjlighet att odla eget genom att peka ut ett nytt område i staden för kolonilotter, och uppmuntra till mer gröna tak.
 • De allra bästa stadskärnorna är de som man kan strosa runt i. Vi vill att Lidköpings ska vara “strosarvänligt” och det åstadkommer vi genom att utveckla centrumkärnan i De la Gardiestaden så att trafiken sker på de gåendes villkor.
 • Isbanan på torget visar hur trevligt det är att samlas runt en aktivitet inne i centrum. Vi vill utveckla den ytan så att man kan vara aktiv där även under de varmare årstiderna.
 • Vi älskar ju båtar i Lidköping, stora som små. Vi vill se fler som tar sig in vid fyren och fram till centrum. Vi behöver såväl tankställe som gästhamn.


Gröna, sköna Lidköping – vår miljö

Solen skiner på vår planet, men tyvärr så leder den stigande temperaturen till allt större klimatutmaningar. Vi i Centerpartiet är HELT för att göra en grön omställning: Vi tycker att som en framgångsrik och välmående kommun så ska vi ligga i framkant på den omställningen och SAMTIDIGT se till att vi får det bättre, inte sämre.

Vi Vill

 • All egenproducerad el i Lidköping ska produceras hållbart.
 • Att all el som används av Kommunen ska komma från vind, sol, vatten och från bioenergi.
 • Vi vill att Kommunen och dess verksamheter ska vara självförsörjande genom att främja lokal, hållbar elproduktion.
 • Vi vill skapa förutsättningar för en framgångsrik elflygplats, där energin kommer från närliggande solceller och vindkraftverk.
 • Vi vill tillsammans med kommunerna utmed Kinnekullebanan satsa på ett helt utsläppsfritt tåg.


Gemenskap och trivsel i Lidköping – skola, arbete, nyinflyttade

Vi vet att Lidköping är en kommun där våra invånare känner sig trygga, där de kan slå rot, bygga hem och leva ett bra liv. Vi vill bli mycket bättre på att ta emot människor som har valt att flytta till Lidköping. Med ett bra mottagande kommer våra nyinflyttade få en större chans att bli en del av vårt kultur- och fritidsliv och kan enkelt komma i kontakt med kommunen med frågor, önskemål eller ärenden som behöver handläggas.

Vi Vill

 • När kommunen växer med nya områden så måste vi bygga skolor och förskolor så barnen får en trygg utbildning i sitt närområde. Det är viktigt att vi bygger på ett hållbart sätt och bygger lokaler som kan ställas om så när antalet barn minskar i ett område kan byggnaden användas till annat t ex träffpunkt för äldre.
 • Stötta ungdomar att bli mer entreprenörsdrivna under sin skoltid för att skapa förutsättningar för nyföretagande och jobb.
 • Frukost är dagens viktigaste mål mat, därför vill vi att kommunens skolor erbjuder frukost till alla våra barn och ungdomar.
 • Vi arbetar för en skola, lika för alla, där individen och familjen står i centrum. Tidiga insatser förhindrar utanförskap.
 • Samspelet mellan näringsliv och kommun måste bli bättre genom ökad förståelse för varandra och ett aktivt arbete för att göra det enklare att etablera företag och starta nya företag, där kommunen jobbar tillsammans med företagen.
 • Det ska vara enkelt att bo på landet genom att skola och omsorg bibehålls och utvecklas i våra småorter.

Relaterade blogginlägg