Kyrkovalet 2021

Gruppbild

Öppen, grön, modig och nära

Detta vill Centerpartiet satsa på i Skara pastorat

Svenska kyrkan i Skara pastorat ska vara en naturlig del i samhället och i människors liv både i staden och på landsbygden. Kyrkan ska genom sitt budskap om en kärleksfull Gud bidra till att ge människor mod, hopp och tröst. Därför vill vi ha en öppen kyrka – tillgänglig för alla, där människor har lika värde.

Centerpartiets kandidater i Skara pastorat är en stark röst för en nära folkkyrka som är engagerad, öppen och tillgänglig, som står upp för värme, medmänsklighet och en grön omställning.

Vi vill att Svenska kyrkan i Skara pastorat ska vara nära i vardagen och finnas på plats för människor såväl i glädje som i kris, sorg och katastrof.

Vi vill ha en engagerad folkkyrka som ska värna och utveckla de ideella krafterna.

Den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i våra församlingar av församlingspedagoger

och diakoner är viktig och ger glädje, stärker gemenskapen och ger unga en självklar tillhörighet till den kristna församlingen.

Konfirmandundervisningen ska kännas angelägen, stärkande och engagerande.Den bör utformas så att olika ungdomar kan känna sig manade att delta.

Vi vill att pastoratet har ett varierat utbud av gudstjänster. De ska beröra, ge livsmod och präglas av delaktighet, gemenskap och glädje. Vi behöver pröva olika tider och dagar för att nå fler.

Musik och körsång är viktigt för glädje och gemenskap.

Vi vill aktivt stödja arbetet med Diakonihuset Planeten.

Pastoratet ska vara en bra arbetsgivare som följer de rekommendationer som finns för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Där är också jämställdhetsfrågan en viktig del.

Svenska Kyrkan ska vara en stark och känd aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle. Kyrkans verksamhet ska vara klimatneutral senast 2030.

Skara pastorat ska ha ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Det behövs långsiktigt arbete för att vårda och anpassa kyrkobyggnaderna till olika behov. De har samlade unika kulturvärden som visar hur samhälle och kultur har utvecklats i mer än tusen år.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.