Regeringen tvärvänder och plankar c-förslag

Regeringen har nu kommit med ett förslag om sänkt arbetsgivaravgift för den första anställda i ett företag. I praktiken är det en halvmesyr av vad Centerpartiet redan föreslagit - med en lång rad krångliga villkor och avgränsningar.

Exempelvis ska sänkningen bara beröra den som jobbar mer än 20 timmar i veckan och har en anställning som är över tre månader lång. De sommar- och extrajobb som är viktiga vägar in på arbetsmarknaden exkluderas. Dessutom får en hel kategori företag - aktiebolagen - inte ta del av förbättringarna. Redan där skär man bort en stor del av den jobbskapande effekten.

Till det ska läggas att den nedsättningen av avgiften gäller under maximalt ett år, vilket gör att ännu fler arbetsgivare kommer vara försiktiga med att anställa.

I Centerpartiets förslag finns inte alla dessa begränsningar. Vårt förslag är enkelt och rakt, gäller alla företag som gör sin första anställning och slopar hela arbetsgivaravgiften. En företagare som vill ta steget att anställa behöver de första två åren bara ha råd med den faktiska lönesumman.

Hösten 2015 höjde regeringen arbetsgivaravgifterna med 16 miljarder kronor. Centerpartiet var tydliga och höjde inte skatten på jobb och företagande överhuvudtaget. Nu tvärvänder regeringen och erkänner det Centerpartiet hela tiden sagt: Kostnaden att anställa spelar roll för hur många jobb som skapas. Att regeringen backar är ett bra första steg - men betydligt mer måste till.

Centerpartiet har en lång rad förslag för fler riktiga jobb i växande företag. För att sänka trösklarna in i jobb och sysselsättning vill vi se ingångsjobb för nyanlända och ett kraftigt förenklat företagande för alla genom vårt förslag om ingångsföretag.

Vi välkomnar regeringens hastiga uppvaknande. Det är bra om fler tar rygg på Centerpartiets jobbskapande politik med lägre kostnader för att anställa. På samma sätt har man, efter mycket krångel, accepterat och medverkat till att utveckla rut-avdraget. För oss är det ett fint kvitto på att vi sitter på den politik som skapar riktiga jobb i små och växande företag.

Regeringen får gärna fortsätta inspireras av vår politik, men skippa gärna alla krångliga undantag och villkor. Sveriges jobbskapare förtjänar djärva och konkreta reformer.

Ulrika Carlsson och Emil Källström