Snabbare till vård på din vårdcentral

Sjukvården i Sverige håller en hög kvalité och toppar medicinska resultat. Men det finns problem, såsom bristande tillgänglighet och brist på fasta läkare på vårdcentralen. 

Därför vill Centerpartiet införa en tillgänglighetsmiljard, ett förslag i vårbudgeten inför 2018. Den här miljarden ska öka tillgängligheten genom att korta tiden från diagnos tills det man är frisk. Vi vill att den som är sjuk ska få träffa en läkare på vårdcentralen inom tre dagar och få den hjälp som behövs genom hela vårdkedjan. Detta är en skärpning mot dagens vårdgaranti som är sju dagar. 

Det är viktigt med en tidig kontakt med vården och det är vårdcentralen som ska vara den naturliga att vända sig till, istället för akuten som allt för många gör idag. Därför behöver mer resurser finnas närmare dig på din vårdcentral för ett bättre omhändertagande. Tillgänglighetsmiljarden får regionen till del för att kunna erbjuda patienter tidig kontakt med läkare på vårdcentralen, d v s inom tre dagar. Men också när regionen uppnått kraven i hela vårdkedjan, vilket innebär när patienten är färdigbehandlad. Detaljerna får tas fram av en särskild utredning. Det yttersta syftet med tillgänglighetsmiljarden är att sätta patienten i fokus på bästa sätt. Centerpartiet vill också tillse att man som patient ska kunna ha en fast läkarkontakt, idag är det 42% som har det, medan i Nederländerna och Holland är det 99%. Vi vill att det ska vara fler fasta läkare på vårdcentralen och att stafettläkarna ska fasas ut. Vi behöver satsa på ledarskapet inom vården och få en bättre arbetsmiljö för ökad trivsel för att personalen ska arbeta kvar, för att på så sätt kunna ge en bra vård till patienterna. 

Sverige har 3,9 läkare/1 000 invånare, att jämföra med OECD-snittet på 3,2 läkare/1 000 invånare. Svenska läkare finns till 16-17% på vårdcentralerna, resterande på sjukhus. I våra grannländer är det näst intill dubbelt så många läkare som finns i den nära vården. Här behövs ett omtag för att det ska vara attraktivt att arbeta på en vårdcentral och därför behöver vården flytta ut från sjukhusen.

Ulrika Carlsson (C) Riksdagsledamot, Skaraborg
Gunilla Druve Jansson (C) Regionfullmäktigeledamot, Skaraborg