Jordbrukets förutsättningar

Västra Götalands bönder går en mycket svår vinter till mötes. Extremtorkan har drabbat lantbrukarna hårt. Detta har lett till en kraftigt försvagad primärproduktion, vilket är ett allvarligt problem.

Att ge lantbrukarna långsiktiga förutsättningar är helt avgörande. Det behövs även andra långsiktiga åtgärder för att stärka lantbrukets konkurrenskraft och lönsamhet för att minska sårbarheten. Fortsätt att läsa här: , 14.2 kB.