En offensiv och långsiktig skogspplitik

Skogen och äganderätten har för Centerpartiets del varit en prioriterad fråga i den politiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP.

Nu har vi drivit igenom ett antal viktiga åtgärder som ska stärka äganderätten och rättssäkerheten i skogen. Efter en lång tids osäkerhet och tvära kast i skogspolitiken finns nu äntligen förutsättningar för att bygga upp en hållbar framtid för Sveriges skogsägare.

Läs mer här: , 20.3 kB.