Skaraborgarna behöver fler vårdcentraler!

Vården ska finnas där, när man behöver den. Speciellt den nära vården, där vårdcentralen är jätteviktig som första ingång för att få en första bedömning, men även råd till egenvård. Därför är tillgängligheten helt avgörande för att man som patient ska vara nöjd när man söker vård. Därför vill Centerpartiet tillföra mer resurser till den nära vården.

Att välja vårdcentral är en förtroendefråga, både för oss som patienter, men även för alla som jobbar inom vården är det rimligt att det finns flera vårdcentraler i Skaraborg, särskilt på de orter där det finns bara en enda stor vårdcentral. Som patient ska man aldrig mötas med beskedet att tiderna är slut, återkom imorgon. Vi ska ha fungerande vårdcentraler som möter vårt samlade behov.

I Skaraborg finns totalt 31 vårdcentraler, varav 20 drivs av Närhälsan, som drivs av Västra Götalandsregionen, och 11 vårdcentraler som drivs av andra vårdgivare. Antalet Skaraborgare är ca 269 000 och det innebär att det är i snitt 8 765 listade personer per vårdcentral i Skaraborg. 16 vårdcentraler har antalet listade patienter som är under snittet och den minsta har knappt 2 000 listade.

Fem vårdcentraler har fler än 14 000 listade. Störst är Närhälsan Ågården, Lidköping (19 820), därefter kommer i följd ordning Bräcke Vilan Skara (17 748), Närhälsan Vara (15 356), Närhälsan Mariestad (14 820) samt Närhälsan Guldvingen Lidköping (14 063).

Många städer har ambitionen att växa i antal invånare och Skaraborgs kommunalförbund har som ambition att Skaraborg ska planera för att ha 300 000 invånare till 2030. Därför behöver den primära vården möta detta, särskilt i de orter som redan har få eller stora vårdcentraler. Där det finns direkt utrymme för fler vårdgivare att öppna vårdcentral är i Lidköping, Skara, Mariestad och Vara.

Varför är det bra med fler vårdcentraler? Historiskt har det alltid varit bra med konkurrens, eftersom vi vet att det utvecklar mer för oss som patienter, när vi får välja mellan olika vårdgivare. Dessutom attraheras personal av att kunna ha flera arbetsgivare/platser att kunna välja mellan. Det är bra att det finns både större och mindre vårdcentraler.

Skaraborg behöver ha attraktiva vårdcentraler fortsatt som utvecklas till att möta de behov som finns i befolkningen, särskilt för att kunna möta den växande äldre befolkningen. Men även barn och ungas behov. Önskvärt är att vårdcentraler jobbar med lite olika inriktningar.

Vi behöver vårdcentraler som har flexibla öppettider utifrån behov, som kan möta patienter både genom möte på plats och möten digitalt, eller genom chatbot. Det måste finnas olika möjligheter att nå sin vårdcentral. I de bästa världar ska vi kunna omhänderta så pass mycket så att besöken på andra ställen minskar. Att ha en fast läkarkontakt och kontinuitet ger trygghet i vården.

Alla vårdcentraler har ”Krav och kvalitetsboken” att arbeta utifrån, där uppdrag årligen fastställs av regionfullmäktige. Det innebär att olika vårdgivare kan starta vårdcentral var som inom regionen. Min önskan är att regionens egen styrelse för Närhälsan och andra vårdgivare kikar på möjligheterna att utöka utbudet av vårdcentraler. Det skulle stärka den primära vården. Befolkningsmässigt så finns det förutsättningar för fler vårdgivare.

För Centerpartiet är fungerande nära vård viktigt. Å är det viktigt även för dig, så ber vi om ditt stöd genom att rösta på Centerpartiet i regionvalet den 11 september.

Gunilla Druve Jansson (C)

Regionpolitiker