Målet är ett köfritt BUP i Skaraborg

Allt för många får vänta för länge vid psykisk ohälsa. Särskilt olyckligt är det när barn och unga får vänta eftersom man är i utvecklingsfas av livet. I Skaraborg har vi historiskt haft långa köer till BUP. Det har arbetats frenetiskt med olika insatser för att korta kön, och kanske vårdgarantin kan nås innan vi skriver 2023.

Det är en signal som verksamheten ser möjlighet i att kunna nå. Vi hoppas att alla som är verksamma inom BUP kan jobba på bästa sätt under hösten för att nå målet om köfritt BUP. Det vore fantastiskt!

Samtidigt får jag till mig att det har det blivit tuffare att komma intill BUP. Ofta beror det på att det finns andra delar som behöver göra sitt innan man går innanför tröskeln på BUP för utredning, vård och behandling. BUP är till för de som behöver specialistpsykiatrins resurser.

Skolans elevhälsa som finns i alla kommuner, ska främja så studiesituationen blir så bra som möjligt utifrån varje individs behov. Man ska inte behöva ha en diagnos från BUP för att kunna få hjälp i skolan. Centerpartiet ser att det behövs utveckling och resursförstärkning av elevhälsan.

I varje kommun finns det minst en vårdcentral, en rehabmottagning och en ungdomsmottagning som jobbar med psykisk hälsa. Vi har dessutom två vårdcentraler som jobbar särskilt med psykisk hälsa, Ungas Psykiska Hälsa-mottagning, i Falköping och Lidköping. Dessa mottagningar kan man vända sig till från hela Skaraborg. Vi skulle gärna få till en UPH-mottagning till i Skaraborg och vi hoppas snart att det finns en vårdcentral till i Skövde/norra Skaraborg som vill ta på sig uppdraget. Alla nivåer ska samverka med varandra och ha en dialog, så ingen faller mellan de olika vårdnivåerna. Fungerar allt detta, då kommer också inflödet till BUP minska.

Ibland kan det vara bra att möta en person att samtala med digitalt. Här finns det olika tjänster som utvecklas, så som i-KBT som är en form av behandling som passar en del. Egenvårdsråd finns på 1177.se. Ungdomsmottagningen på nätet, UMO online, finns också att tillgå. Vi behöver utveckla fler digitala lösningar för att underlätta till hjälp och snabbare komma intill.

I höst startar regionen en central utredningsenhet som ska hjälpa alla BUP-mottagningar att snabbare kunna göra utredningar, för att därefter kunna ge rätt behandling. Det kommer att avlasta våra mottagningar och att snabbare kunna få behandling.

Centerpartiet vill också upprätta ett nationellt kunskapscentrum för psykisk ohälsa hos barn och unga som kan stötta och driva på regionernas arbete med insatser av vård. Samarbete är viktigt regionerna emellan.

Till sist; alla medarbetare som jobbar med barn och unga, ni är så viktiga för att varje barn ska bli en ansvarstagande vuxen som lever med psykisk hälsa. Tidiga insatser är viktigt på alla områden. Där måste vi hjälpas åt.

Mycket har blivit gjort denna mandatperiod, men mer behöver göras. Å jag är gärna med och driver dessa frågor vidare, för våra barn och ungas bästa.

Gunilla Druve Jansson (C)

Regionpolitiker