Tidöpartierna valde spel framför landsbygden

Tidöpartierna har nu bestämt sig för att strandskyddet ska reformeras. Det som Centerpartiet fick igenom i januariavtalet men som Tidögänget då röstade ner.

Det är bra att de äntligen tagit sitt förnuft till fånga, men det är också det yttersta beviset på att regeringen och SD väljer politiskt spel istället för viktiga reformer som underlättar för människor och företag på landsbygden. Den här gången ledde det politiska spelet till att lantbrukare, småföretagare och privatpersoner kommer få vänta ännu längre på lättnader i strandskyddslagstiftningen.

Centerpartiets förslag till lättnad av strandskyddet hade trätt i kraft 1 juli 2022. Det hade inneburit förändring som gjort det enklare för människor att bo, bygga och arbeta i gles- och landsbygd.

Dagens lagstiftning drabbar inte bara lantbrukaren som inte får bygga ut gården på grund av att den nya fastigheten kommer ligga för nära en torkad bäck, det drabbar nybyggnation, utveckling och tillväxt för alla människor och företag som idag lever och verkar nära Sveriges kuster och sjöar.

Problemet var bara att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna valde att alliera sig med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och fällde förslaget. Redan då var det många borgerliga väljare som undrade vilka skäl de faktiskt hade för sitt agerande. Men nu vet vi vad det berodde på, nämligen maktutövning och politiskt spel. Och notan, den skickades direkt till Sveriges gles-och landsbygder.  

Centerpartiet är stolta över överenskommelsen som nåddes tillsammans med S och MP förra mandatperioden. Vi tog fram ett färdigutrett förslag som kombinerade miljöhänsyn, kommunalt självbestämmande och flera viktiga regelförenklingar som gör det möjligt att utveckla Sveriges strandnära landsbygder. Vårt färdiga förslag är tillräckligt omfattande för att göra så stor skillnad att det behöver genomföras här och nu. Därför är det onödigt att vilja utreda vissa frågor igen, speciellt när Tidöpartiernas ingångsvärden tycks stämma väl överens med politiken i vårt förslag. Trots att de röstade ner förslaget för egen vinnings skull.  

Centerpartiet beklagar det faktum att Tidöpartiernas agerande försvårar för lantbrukare, markägare och småföretagare som varje dag strävar efter tillväxt och utveckling i Sveriges gles-och landsbygder. Men det är fortfarande inte för sent att göra det som är rätt. Lägg fram Centerpartiets färdiga förslag till riksdagen så kan vi reformera strandskyddslagstiftningen så snabbt som möjligt.  

Daniel Bäckström, vice partiledare och landsbygdspolitisk talesperson (C)

Stina Larsson, miljöpolitisk talesperson (C)

Ulrika Heie, infrastrukturpolitisk talesperson (C)