riksdagslistan

 

 

 Våra "Toppkandidater" till Riksdagsvalet

#4 Leif Walterum, Skövde. #1 Ulrika Carlsson, Skövde. #2 Kent Folkesson, Lidköping. #3 Louise Grabo, Vara.

Nedan presenteras våra 10 första kandidater på Riksdagslistan.

Du kan också se hela listan här, Riksdaglistan , 135.8 kB.

Här kan du läsa Valprogrammet för Centerpartiet i Skaraborg , 21.5 kB.

Ulrika Carlsson Skövde

53 år. Mellanstadielärare och riksdagsledamot sedan 2006. Jag är utbildningspolitisk talesperson och vice gruppledare för Centerpartiet i riksdagen.

Alla politikområden är viktiga eftersom de tillsammans bygger strukturen för hela vårt samhälle. Jag är ändå extra engagerad i frågor som rör utbildning och kompetensförsörjning, jobb och företagande, miljö och att hela landet ska leva.

Efter valet hoppas jag få driva dessa frågor tillsammans med en större riksdagsgrupp för Centerpartiet tillsammans med de andra allianspartierna då vi också har regeringsmakten. Först då kan vi på riktigt genomföra Centerpartiets politik.

Hoppas att du vill vara med och stötta genom att ge din röst och ditt engagemang. Framtiden skapar vi tillsammans!

 

Kent Folkesson Lidköping

46 år. Jag är Gruppledare i kommunfullmäktige sedan 2010. Distriktsordförande sedan 2015. Jag har varit aktiv i partiet sedan 1984, i varierande grad.

Jag driver eget företag där jag säljer och bygger spannmålstorkar till bönder i Västsverige och har en liten entreprenadverksamhet. Mesta delen av min tid ägnar jag åt köksbordsamtal med västsvenska lantbrukare.

Jag brinner för att landsbygds och företagarfrågorna men på senare tid har jag engagerat mig mer och mer i äganderätt och tillämpning av beslutade lagar. Jag känner att politiken i mångt och mycket tappat makten över beslutade ärenden. Det är ofta som det inte blev som vi tänkt när besluten fattades. Om vi inte värnar äganderätten så kan vi kämpa hur mycket vi vill för utveckling av gröna näringar och landsbygdsutveckling, vi kommer inte att lyckas. Lagar och förordningar tolkas och tolkas om så när lagar och förordningar ska tillämpas blir det väldigt fel för den enskilde individen. Det är inte bara inom äganderättsfrågor utan exemplen finns såväl i social lagstiftning senaste exemplet assistansersättningar och på många fler områden.Detta är något som måste lyftas och synliggöras.

Självförsörjningsgraden för svenska samhället vid kris och krig, tror jag kommer bli en fråga som kommer bli en viktig fråga i 2018 års val.

Louise Grabo Vara

Jag är nyss 25 år fyllda. Jag är uppvuxen på en gård utanför Vara och har de senaste åren haft Vara som utgångspunkt även om jag bott och rest till andra platser i världen. Jag har nyss tagit examen i Europakunskap från Göteborgs universitet. Nu arbetar jag som chefsassistent på organisationen "Företagarna" och får dagligen arbeta med företagarfrågor och opinionsbildning.

Jag är sedan 2017 första vice ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och har ett stort engagemang för internationell politik. Det uttrycker sig som så att jag också är Sveriges ungas representant till EU utsedd av LSU - Sveriges ungdomsorganisationer. 

Företagande, frihet och feminism är frågor som ligger mig extra varmt om hjärtat och områden jag vill förändra och försvara i riksdagen.

Leif Walterum Skövde

53 år. Född och uppvuxen i Naum på Varaslätten, som 13 åring startade jag mitt första företag. Företagande och koppling till Jord och Skogsbruk har alltid funnits nära mig, innan 2007 drev jag smågrisuppfödning och idag är jag en diversifierad landsbygdsföretagare med bas i de areella näringarna. Jag har under många år haft flera ledande förtroendeuppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund i Sverige och internationellt. Under åren 1999-2005 koordinerade jag också det som idag är WeEffects bistånds-verksamhet i Ryssland. Sedan 2002 är jag styrelseordförande i Sveriges största småföretagarsammanslutning SMÅA med 115 000 medlemmar. Under åren 2006-2017 har jag varit kommunalråd i Skövde.

De frågor som fångar mitt intresse hämtar jag dels ur mitt liv som landsbygdsföretagare, där äganderättsfrågor och småföretagens villkor är särskilt viktiga. Under mina år som kommunalråd så har jag också noterat vikten av att Västsverige samlar sig bättre inför viktiga nationella poltiiska beslut, det behövs ett bättre ledarskap för Västsverige nationellt. Detta är nödvändigt för att få avgörande infrastrukturförbättringar i till exempel Västra Stambanan, E20 och Inlandsväg 26. Skaraborg och Västsverige är centrum för svensk fordons- och tillverkningsindustri de kommande årens utveckling kommer vara avgörande för om den konkurrenskraften ska bibehållas. Nationellt behövs en större förståelse för dessa viktiga frågor. Med en snabbt förändrad säkerhetsbild så är försvars och totalförsvarsfrågorna åter högt på agendan i Sverige. Under mina år som kommunalråd har jag kommit att arbeta mycket med dessa frågor, jag har erfarenhet och kompetens på området som behövs när Sverige snabbt ska göra en stor samhällsreform och bygga upp totalförsvaret på nytt.

Privat så är jag gift med Titti och vi har två barn samt har jag en dotter sedan tidigare.

Karola Svensson Falköping

48 år ung, Kommunstyrelsens förste vice ordförande. Jag har tidigare varit Frisörföretagare.

Mina intresseområden är landsbygds - och näringslivsutveckling, arbetsmarknadsfrågor och kulturfrågor. Alla områden medför utveckling, medskapande/gemenskap och ett mervärde i livet - ett sätt att kunna leva Det goda livet!

Tobias Leverin Grästorp

44 år. "Jag brinner för landsbygden och utvecklingen av den. Det är viktigt för mig att företagsamhet och initiativkraft premieras och inte motarbetas i Sveriges myndigheter. Det är viktigt att alla har likvärdiga möjligheter och förutsättningar i ett hållbart samhälle där vi bryr oss om varandra och där vi tillsammans får saker att hända.

Ett personligt mål är att medverka till att politiken blir mer långsiktig och mindre populistisk, där man står upp för sina värderingar och respekteras för dem. Jag är engagerad och gillar att ha och ta ansvar och vill göra en verklig skillnad för mig och mina medmänniskor."

Jan Wahn Mariestad

65-årig prost som varit politiskt aktiv i ca 20-25år. Har vid sidan om dessutom varit aktiv lantbrukare, med hästuppfödning, dikalvs- och lammproduktion. Jag är en föreningsmänniska som varit ordförande i div olika sammanhang. Kommunfullmäktiges ordf i Mariestad tre mandatperioder. Brinner särskilt för kultur-, miljö- och utbildningsfrågor. Har suttit i styrelsen för biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle”. Aktiv i styrgruppen för Institutionen för kulturvård ( Göteborgs Universitet) i Mariestad och i styrelsen för Vänerns vattenvårdsförbund. Kyrkomötesledamot och sedan sex mandatperioder ledamot av stiftsfullmäktige i Skara Stift


Gunilla Druve Jansson Skara

En glad tjej på 53 år som just nu jobbar med förtroendeuppdrag på heltid. Mitt huvudsakliga uppdrag är ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg. Men även kommunpolitik i Skara. Mina intresseområden i politiken är många. Det är viktigt med ett helhetsperspektiv. Många saker är idag allt för fragmenterat.

Trygghetsfrågor och hållbarhetsfrågor viktiga. I det inkluderar jag allt från ordning och reda – att det finns ett rättsväsende som fungerar och att vår demokrati Sverige ska vara en självklarhet. När jag blir sjuk ska jag vara trygg i att få den vård jag behöver. Att vi brukar utan att förbruka vår natur och moder jord.

Vi måste stödja innovationer och ny teknik för att klara alla behov som finns. Det är inte okej att producera saker på ett ojuste sätt där vi pressar pris men inte tänker på konsekvens kan vara större utsläpp av mindre bra ämnen för naturen. Låt mig ge exempel – vi har krav på att byta ut läkemedel som är billigast på apoteket, det kan vara pillerfabriker t ex i Indien som tar fram billigare antibiotikatabletter… men samtidigt släpper ut antibiotika som skadar livsmiljön där som får konsekvenser som antibiotikaresistens. Billigt för stunden, men kan bli väldigt dyrt om inte vi ställer krav på åtgärder.

Wanja Wallemyr Falköping

58 årig lantbrukare. Jag har olika styrelseuppdrag, är politiker i Falköpings kommun KF, Vice i Tekniska nämnden, ersättare i KS, ordf i Ätrans vattenråd och Funktionshinder rådet.

När tiden räcker till gillar jag att ge mig ut på hästryggen, läsa och att måla.

För mig är det viktiga att få medverka till förändring i positiv riktning, visionär, bra på omvärldsanalys.

Viktiga frågor för mig är: gröna näringarna, regelförenkling, företagande, hållbar utveckling där forskning och praktik samarbetar, trygghet, energi och fred. Det ska vara gott att leva både i stad och på landsbygden.

Kjell Sjölund Karlsborg

65 år och pensionär. Min bakgrund: Jord- och skogsbrukare, lärare, rektor, kommunalråd, oppositionsråd samt Barn- och Elevhälsochef.

Mina intresseområden inom politiken är: Regional utveckling utifrån det som uttrycket säger. Utveckling i hela regionen.

Hälso- och sjukvård. Primärvårdsfrågor och psykiatri (särskilt barn- och ungdomspsykiatri).

Folkhälsa. Grunden för allas välmående.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.