För Ekonomins bästa

Bild

Vårt samhälle och vår ekonomi behöver vara så robust att den kan stå emot påfrestningar från omvärlden. Vår ekonomi har drabbats av ett antal svårigheter under de senaste decennierna, alltifrån den ekonomiska krisen på 1990-talet, finanskrisen 2007–2008 och effekterna av pandemin från år 2020.

Prioriterade frågor för Centerpartiet i Skaraborg:

  • Utveckla besöksnäring och hitta nya branscher som skapar ekonomisk utveckling
  • Bättre matcha grupper som står långt från arbetsmarknaden på en mer flexibel arbetsmarknad.
  • Vi är en röst för småföretagare, jord-och skogsbrukare där vi arbetar för enklare villkor för företagande.
  • Värna äganderätten av mark och skog.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.