För hela Skaraborgs Bästa

Bild

Sveriges välstånd har vuxit fram ur den svenska myllan. Det är människorna som levt och verkat här som gjort det möjligt. Hårt slit på gärden och fabriksgolv, i skogar och gruvor, bakom oxar och datorskärmar. Alla delar av Sverige har bidragit till att vi blivit ett av världens mest välmående länder. Ska vi fortsätta vara det måste hela Sverige ha möjlighet att bidra också i framtiden.

Prioriterade frågor för Centerpartiet i Skaraborg:

  • En levande landsbygd där vi stärker böndernas och de gröna näringarnas företagsverksamhet. Det är viktigt för landet i allmänhet och landsbygden i synnerhet. En ökad svensk livsmedelsproduktion ska ge högre självförsörjningsgrad och höjd krisberedskap. 
  • Fungerande migration/integration så människor som kommer till Sverige får uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap och integreras väl i samhället.
  • Stärka kransorterna kring våra kommuncentra så vi får en levande landsbygd, med bra infrastruktur, utvecklad kollektivtrafik med bla. en satsning på Kinnekullebanan, och ett robust fibernät som gör att människor väljer att bosätta sig där.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.