För jämställdhetens bästa

Bild

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti där jämställdhet är grundläggande. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara de vi är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund ska inte få begränsa våra val och möjligheter.

Prioriterade frågor för Centerpartiet i Skaraborg

  • Att vi lever i ett demokratiskt jämställt samhälle där män och kvinnor har och får likvärdiga förutsättningar och alla får vara olika men på jämlika villkor.
  • Kvinnor och män ska ha lika goda möjligheter att starta och driva företag.
  • Ett effektivt arbete för att förebygga våld i nära relationer och ta hand om de som är drabbade

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.