För människans bästa

Bild

Ett av de viktigaste politiska målen för Centerpartiet är att ge människor stora möjligheter att styra sina egna liv. Alla människor, oavsett bakgrund ska ges möjlighet att uppnå sina drömmar. Var man är född, sin bakgrund, familj, om man växt upp i ett välmående samhälle eller i ett utanförskapsområde ska inte vara ett hinder. Politiken ska ge förutsättningar till människor att utifrån egen drivkraft och egna beslut kunna leva det liv som man önskar.

Prioriterade frågor för Centerpartiet i Skaraborg

  • Fånga upp varje barn så att de klarar sin skolgång. Kunskap är makt över eget liv. Fullgjorda studier och arbete ger god hälsa.
  • Fler utbildningsmöjligheter i Skaraborg med stärkt högskola och universitet (SLU) och lokala utbildningar som säkrar kompetensförsörjningen till offentlig sektor och lokala branscher.
  • Alla måste känna trygghet i vardagen- arbeta förebyggande mot våld och brott.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.