Förtroendevalda

Förtroendevalda i kommunen

Fullmäktige: Ulf Persson, Anneli Sandstedt, Mikael Hallin

Ersättare: Per-Inge Karlsson, Josette Rask

Kultur o Fritidsnämnden, Anneli Sandstedt Ordf

Socialnämnden, Josette Rask

Barn och Ungdomsnämnden: Ulf Persson

Kommunstyrelsen: Mikael Hallin

Samhällsbyggnadsnämnden, Per-Inge Karlsson

Valnämnden, Bengt Gunnarsson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.