Insekter behövs i naturen

Antalet insekter i Europa minskar kraftigt. En av anledningarna är att det är mycket utvändig belysning. Insekterna dras till ljuskällor och flyger runt dem i stället för att äta och para sig. Insekter är viktiga i naturen bl.a. som föda till andra djur.

Även om kommunen köper fossilfri el är det också viktigt att hålla ned elförbrukningen för långsiktig hållbarhet.

Därför har Center lämnat en motion där vi föreslår:

-Kommunens gatubelysningen hålls släckt 15/5-31/7 fr.o.m. 2019

-Huvuddelen av den kommunala gatubelysning förses med rörelsedetektorer som tänder belysningen när den behövs. Det skall också vara lämplig eftergångstid för belysningen. Detta skall vara genomfört senast 1/1 2022.

TRYGGHETSBOENDE

Centern kämpar för trygghetsboende i Tidaholm

Redan 2012 motionerade vi om ett trygghetsboende för äldre i Tidaholm. Det blev avslag. 2016 motionerade vi tillsammans med övriga oppositionen om att ett trygghetsboende skulle utredas. Motionen gick igenom men utredningen dröjer. Hur länge?

villatomter i ekedalen

Majoriten i Miljö- och Byggnadsnämnden har förhalat arbetet med detaljplan i Ekedalen. Detta är en stor skandal och vi har därför lämnat in en motion med nedanstående text:

 Detaljplan Ekedalen

Bakgrund

Fullmäktige beslutade 120423 att uppdra åt Miljö- och Byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan på 3-4 tomter på kommunal mark. Detta efter en motion från Centerpartiet. Detta är fortfarande inte utfört och finns inte heller med i Miljö- och Byggnadsnämndens plan för 2018.

Därför föreslår vi att:

Fullmäktige beslutar att detaljplanen skall utföras och skickas ut för samråd senast

2019-06-30.

Tidaholm den 26 mars 2018

viNDKRAFT

Centerpartiet i Tidaholm säger nej till utbyggnad av vindkraft utöver den som redovisats i kommunens vindbruksplan. Detta gäller nu de 20 vindkraftverk med höjd på 250 m som Vattenfall vill bygga i närheten av Velinga. Vindbruksplanen medger bara ca 12 verk med max höjd på 150 m.

Relaterade nyheter