2014-2017

Centerpartiets logotyp i kyrkovalet 2013

Hej! Den 15 september är det dags för kyrkoval igen. Då behövs din röst!

Vi har en väldigt god och bred verksamhet i Töreboda pastorat, inte minst bland barn, ungdom och äldre och genom ett rikt musikliv och körverksamhet. Oavsett var du står i livet så är kyrkan din kyrka. Ditt verktyg och forum för frågor om tro och livet, för stillhet och eftertanke. Det är viktigt för vår bygd och vårt samhälle att kyrkan fungerar väl. Kyrkan kan och vill vara en motvikt till ytlighet, stress och elände i samhället. Kyrkan ska vara till för oss människor. När du varit på en gudtjänst ska du kunna känna dig berikad och känna att detta är något du vill uppleva igen. Kyrkan finns där för dig, både i vardagen, i högtid och glädje men också vid sorg och vid livets slut.

Det är förtroendevalda som har huvudansvaret och fattar de övergripande besluten på olika nivåer inom Svenska kyrkan. Därför behövs alla slags förtroendevalda, både gamla och unga, kloka, eftertänksamma, varmhjärtade, engagerade och handlingskraftiga. I Töreboda pastorat har vi varit lyckligt lottade i många mandatperioder med bra människor och en god samverkan. Hjälp till nu i valet så att vi får det lika bra i fortsättningen.

Det här brevet är från några av oss som ställer upp i kyrkovalet i Töreboda. Det kanske låter lite konstigt, men vi tycker inte att du nödvändigtvis måste rösta på just oss. Det viktiga är att du röstar på någon som du känner till och har förtroende för. Röstdeltagandet i kyrkovalen är mycket lägre än i vanliga val och just därför betyder din röst ännu mer.

Kom och rösta i Kyrkovalet den 15 september eller i förväg på pastorsexpeditionen i Töreboda eller via post. I Kyrkovalet får man rösta redan när man är 16 år så ta gärna med dig ungdomarna så att de också får göra sin röst hörd och får prova på att rösta.

Minst lika viktigt som själva röstningen är också att du känner att du kan komma till oss förtroendevalda med tankar, frågor, idéer och synpunkter som rör Svenska kyrkan. Allt är inte så lätt att påverka men det mesta går att förändra och förbättra om man hjälps åt tillsammans. Varmt välkommen!

För kyrkliga centergruppen i Töreboda,
Thorbjörn Lahrin

Ladda ner brevet i PDF-format , 207.2 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.