Handlingsprogram 2018-2021

Vitt plakat med texten "En folkkyrka öppen för alla".

Hej!

Den 17 september är det dags för kyrkoval igen. Då kan du göra skillnad genom att gå och rösta. Antingen i vallokalen på söndagen, i förväg på pastorsexpeditionen i Töreboda eller via post. I Kyrkovalet får man rösta redan när man är 16 år. Är du i den åldern så prova på att rösta och gör din röst hörd!

I Töreboda pastorat har vi en väldigt god och bred verksamhet, inte minst bland barn, ungdomar och äldre och genom ett rikt musikliv och körverksamhet. Oavsett var du står i livet så är kyrkan din kyrka. Ditt verktyg och forum för frågor om tro och livet, för stillhet och eftertanke. Det är viktigt för vår bygd och vårt samhälle att kyrkan fungerar väl. Kyrkan kan och vill vara en motvikt till ytlighet, stress och elände i samhället. Kyrkan ska vara till för oss människor. När du varit på en gudtjänst ska du kunna känna dig berikad och känna att detta är något du vill uppleva igen. Kyrkan finns där för dig, både i vardagen, i högtid och glädje men också vid sorg och vid livets slut.

I det kommande valet väljs vilka som ska ha huvudansvaret och fatta de övergripande besluten på olika nivåer inom Svenska kyrkan. I Töreboda pastorat har vi varit lyckligt lottade i många mandatperioder med duktiga och engagerade förtroendevalda.

Det här brevet är från några av oss som ställer upp i kyrkovalet i Töreboda i höst. Vi hoppas att just du vill vara med och rösta i valet, även om du inte röstar på oss. Det viktiga är att du röstar på någon som du känner till och har förtroende för och som du kan prata med om frågor som rör kyrkan och kyrkans arbete och verksamhet.

I centerpartiet vill vi arbeta för en trovärdig folkkyrka som är öppen för alla människor. Några av de frågor vi tänker arbeta särskilt för under kommande mandatperiod är:

  • Att kyrkan kan vara en sammanhållande kraft i samhället som verkar för att alla människor ska känna sig hemma och delaktiga i vårt samhälle och vår kyrka
  • Gemensamma dop-tillfällen där vi kan vara flera som tillsammans döper våra barn och ordnar dopfest ihop
  • Lokalt förankrade diskussioner om vilken verksamhet vi ska ha och vilka byggnader vi då behöver i framtiden
  • Begravningsplatser som fungerar för alla människor i vårt pastorat, oavsett religion
  • Ökad kommunikation både externt och internt
  • Behålla och utveckla våra språkcaféer i pastoratet

Lika viktigt som det är att du röstar är att du också kommer med tankar, frågor, idéer och synpunkter till oss som är valda. Om allt som rör Svenska kyrkan. Kyrkan är vår gemensamma kyrka, tillsammans.

Varmt välkommen!

För Centerpartiet,
Thorbjörn Lahrin

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.