Pernilla Johansson

Vice ordförande Kommunstyrelsen

Ordförande Vård- och omsorgsutskottet

Ledamot Utvecklingsutskottet

Ledamot Personalutskottet

Ledamot Folkhälsorådet

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Krisledningsnämnden

Ledamot Tolkförmedling Väst

Ordförande Kommunala pensionärsrådet

Ersättare Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Ersättare Samordningsförbundet Skaraborg

Kontakta Pernilla Johansson

Kontakta Pernilla

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.