Distriktsstämma och utdelning av guldnål

Skaraborgs Centerdistrikt höll lördagen den 26 september sin distriktsstämma digitalt.

Stämman var planerad att hållas i slutet av mars månad i Allas Hus i Borgunda, men blev framflyttad p.g.a. pandemin. Istället blev det så att varje kommunkrets ordnade med en lokal, där de lokala ombuden kunde samlas och delta på stämman via videolänk. I Töreboda samlades ombud och övriga intresserade i Gjutaren.

Årets stämma inleddes med att distriktsordförande Ulrika Johansson höll ett kort anförande där hon
berörde bl.a. pandemin, där det gäller att hålla i, hålla ut och göra rätt, samt att man får vara kreativ och hitta nya lösningar. Hon nämnde även att det i år är 110 år sedan som dagens Centerparti bildades av Carl Berglund från Gimmene gård utanför Tidaholm.

Därefter följde stämmoförhandlingarna som leddes av mötesorförande Leif Walterum, Skövde. Eftersom alla ärenden var väl beredda så gick den digitala stämman snabbt och smidigt.

På dagordningen fanns en punkt: Utdelning av guldnål. Töreboda hade nominerat Märtha Hermansson till att få en guldnål. Hon har under lång tid verkat för Centern i Töreboda och haft en lång rad olika uppdrag, bl.a. kommunfullmäktige i 30 år, kommunstyrelse 20 år och inte minst ordförande i socialnämnden under 2 mandatperioder. Hon fick förutom guldnål och diplom även närodlade blommor. Märtha passade på att tacka för utmärkelsen och den tid hon fått verka för kommunens bästa. Hon hade många fina minnen från den tiden att dela med sig av och framhöll den goda andan och det goda kamratskapet som präglat tiden som förtroendevald.