Boende

Bild


Boende

Det ska vara enkelt att bo och bosätta sig i Töreboda kommun oavsett vilken bostadsform och vilka behov man har. Den som väljer att byta bostad skall känna det positiva att komma till något nytt. Detaljplanerade tomter ska finnas i Älgarås, Moholm och Töreboda där efterfrågan är som störst.

Uppförandet av fler trygghetsbostäder centralt behöver fortsätta för att tillmötesgå den stora efterfrågan som finns.

Om man väljer att bosätta sig utanför detaljplanerat område skall detta stimuleras då det stärker landsbygden och ökar tryggheten för de som redan bor och verkar där. Hus som står obebodda kan få nya ägare och rustas upp.

Vi vill få fler människor att uppmärksamma hela kommunen som en attraktiv plats att bosätta sig på. Pendlingsmöjligheterna är stora.

Kontakten med våra tjänstemän inom miljö- och bygg ska upplevas lättillgänglig och behjälplig.

Centerpartiet värnar om det kommunala bostadsbolaget och har gjort så när andra partier velat sälja ut det. Vi ser vikten av en stark allmännytta.

Tillgängligheten vad gäller små lägenheter med låg hyra, exempelvis studentlägenheter, och radhus med tomt bör öka.

Vi vill också att bostadsbyggandet ska beakta klimatsmarta lösningar och att i så stor mån som möjligt ha en lokal förankring.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.