Företagande, arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Bild


Företagande, arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Företagandet är grunden för tillväxten i vår kommun. Töreboda kommun ska kännetecknas av att företagande uppmuntras och stöttas. Vi behöver tillgängliggöra mer industrimark för att fler företag ska kunna etablera sig och befintliga, om behov uppstår, utöka sin verksamhet. Vår myndighetsutövning ska vara tillmötesgående och en god dialog mellan parterna en självklarhet.

När statliga myndigheter görs om vill vi att kommunen ska vara en självklar samarbetspart. Vi har en väl utvecklad verksamhet som redan idag förbereder invånare för sysselsättning. Vi ser också vikten av statliga myndigheters närvaro i kommunen, allt för att invånare i behov av vägledning ska få den hjälp de behöver.

Vårt arbetsmarknadstorg är frukten av den politik centerpartiet verkat för genom en modell där de som söker försörjningsstöd ska komma i kontakt med personer där de får hjälp och stöttning till självförsörjning.

Det finns en plats för alla i samhället och genom samverkan med olika aktörer skapar vi sysselsättning på den nivå individen befinner sig i.

Kommunen som arbetsgivare ska vara lyhörd och flexibel. Att få möjlighet till heltid ska vara en självklarhet men inget tvång. För oss är det viktigt att man som anställd får förtroende och ansvar. Det är tillsammans vi får verksamheterna att utvecklas på ett positivt sätt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.