Infrastruktur och kollektivtrafik

Bild


Infrastruktur och kollektivtrafik

Vi vill jobba för att det finmaskiga vägnätet på landsbygden underhålls.

Tågstoppen i Töreboda är oerhört viktiga för arbetspendling och möjlighet till studier. Arbetet för ett tågstopp i Moholm fortsätter. Älgarås har för närvarande för få invånare för att det ska vara möjligt.

För att öka servicen på landsbygden och i våra mindre samhällen vill Centerpartiet utöka utbudet med närtrafik så att det blir mer flexibelt. Vi vill också att det ska finnas fler anropsstyrda turer för att möjliggöra det kollektiva resandet.

Nationellt finns ett mål, på lång sikt, att alla ska få tillgång till bredband. Töreboda kommun ska vara behjälplig med information och lösningar för att detta mål ska uppfyllas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.