Integration

Bild


Integration

För att vi ska kunna uppnå vårt mål om 102030, 10000 invånare år 2030 krävs en väl fungerande integration. Vi välkomnar nya invånare och måste aktivt arbeta med att människor kommer i egen försörjning och känner sig inkluderade i samhället. Här måste vi jobba tillsammans och med våra företag. För att framgångsrikt lära sig det svenska språket krävs ett sammanhang där man omger sig av svensktalande.

De system vi har i Sverige för mottagande och integration kräver reformer. Mottagandet måste fokusera på att hjälpa människor in i samhället, genom skola och arbete, i stället för att sikta in sig på människors tillgång till bidrag. Det är viktigt att ta vara på, utveckla och bygga vidare på människors kompetenser och erfarenheter.

Det ska vara enklare att få sitt första jobb, bland annat genom att införa inträdesjobb som gör det möjligt att anställa nyanlända till lägre ingångslön och utan arbetsgivaravgifter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.