Kultur, fritid och idrott

Bild


Kultur, fritid och idrott

Töreboda kommun har ett rikt föreningsliv och bidrar till att våra invånare har möjlighet till både kulturella och idrottsliga evenemang. Kommunens verksamheter skapar tillsammans med de ideella föreningarna fler mötesplatser där möten mellan generationerna skapas. Vi vill verka för att den kommunala organisationen har en kulturchef vars huvuduppgifter är den kulturella utvecklingen.

Tillsammans med föreningar bör vi utveckla vårt kulturella utbud med exempelvis fler konstpromenader, utställningar, musikevenemang, studiecirklar mm för att tillgodose och skapa intresse för kultur i olika former. Kulturen förenar människor och skapar ett sammanhang och inkludering.

Kulturskolan är en viktig tillgång, främst för våra barn och unga men även för vuxna. Här finns en plats att växa och utvecklas inom musik och olika konstformer.

Vi vill fortsätta utveckla alla våra bibliotek, en grundsten i det demokratiska samhället. Centerpartiets motion om ”meröppet”, där man går in med tagg utöver vanlig öppettid, ökar tillgängligheten för medborgarna.

Våra idrottsanläggningar ska locka barn, unga och vuxna att röra på sig. Att skapa ett naturligt mönster kring rörelse tidigt i livet är en förutsättning för bra folkhälsa. Här ska finnas möjlighet för alla i samhället att hitta gemenskap och känna inkludering.

Våra fritidsområden är en viktig tillgång som kommunen tillsammans med föreningar och markägare fortsätter utveckla.

Vi vill värna om våra samlingslokaler i kommunen. Bygdegårdarna som finns i kommunen tillför en naturlig samlingsplats utanför centrumkärnorna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.