Text

Kretsstyrelsen

ORDFÖRANDE
Anders Iwerbo

VICE ORDFÖRANDE
Agneta Flagstad

SEKRETERARE
Johanna Tegelstam

LEDAMÖTER
Ingegerd Branting
Göran Boström

ADJUNGERAD
Björn Carlsson, gruppledare
Hans Sköld, kassör

UTBILDNINGSANSVARIG
Agneta Flagstad

MEDLEMSANSVARIGA
Anders Iwerbo och Johanna Tegelstam

KOMMUNIKATIONSANSVARIG
Johanna Tegelstam

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.