Centerpartister i flen


KOMMUNFULLMÄKTIGE
Roger Tiefensee, Kommunfullmäktiges ordförande
Björn Carlsson, Gruppledare
Ingegerd Branting, ledamot
Johanna Tegelstam, ledamot
Svitlana Jelisic, ersättare
Anders Iwerbo, ersättare

KOMMUNSTYRELSEN
Björn Carlsson, vice ordförande
Ingegerd Branting, ersättare

BARN-, UTBILDNING-, OCH KULTURNÄMNDEN
Ingegerd Branting, vice ordförande
Susanne Hellsberg, ersättare

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Björn Carlsson, vice ordförande
Gunita Persson, ersättare

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Svitlana Jelisic, ordförande
Agneta Flagstad, ersättare

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Åke Karlssson, ordförande
Bo Hellstedt, vice ordförande

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Agneta Flagstad, ersättare

FLENS BOSTADS AB
Stefan Gustavsson, ledamot

FLENS KOMMUNFASTIGHETER AB
Anders Iwerbo, ordförande

FLENS VATTEN AB
Göran Boström, ledamot


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.