Förtroendevalda

Kommunfullmäktige
Bo Höglander Ledamot
Ers. Joakim Öhman
Ann Abrahamsson

Kommunstyrelsen
Bo Höglander

Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden
Agneta Höglander

Utbildningsnämnden
Ann Abrahamsson

Vård och Omsorgsnämnden
Stig Carlsson

Valnämnden
Siri Wink

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.