Lokala frågor

Under mandatperioden kommer vi att jobba utefter dessa punkter

  • En hållbar stad med solpaneler på kommunala tak
  • Fasa ut plasten – rädda Östersjön och fisket
  • Värna och utveckla våra badplatser
  • Öka de äldres självbestämmande
  • Forma en skola med kunskap och kvalitet
  • Hylla jobbskaparna. Minska krånglet för småföretagen
  • Bevara sjöbodarna vid Femörekanalen. En kulturhistorisk skatt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.