Arbetsförmedlingen behöver reformeras

REPLIK. Fler behöver våga lyfta blicken för att se att vissa saker behöver förändras från grunden för att kunna fungera på ett bättre sätt. Det skriver Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland, och Inger Fredriksson (C), oppositionsråd Katrineholm, som svar på insändaren Klädsamt med självkritik hos Centerpartiet i Katrineholms-kuriren.

Arbetsförmedlingen behöver reformeras eftersom den inte har fungerat som tänkt på många år. Enligt deras egen statistik får enbart 5% av de arbetssökande hjälp idag. Det är skälet till att vi i Centerpartiet har drivit på för en förändring. Förändringen handlar inte om att ta bort eller minska stödet till de arbetssökande utan att ta hjälp av de som är bättre på att arbeta med just jobbmatchning.

Exakt hur det ska vara utformat för att ge så stor nytta som möjligt, för de som behöver stöd för att nå arbetsmarknaden, det arbetet pågår nu.

Vi önskar att fler vågar lyfta blicken för att se att vissa saker behöver förändras från grunden för att kunna fungera på ett bättre sätt. Vi har inte råd att fler människor inte får stöd och hjälp ut på arbetsmarknaden och det kommer vara ännu viktigare när vi har tagit oss igenom coronakrisen. De som står längst från arbetsmarknaden får det tuffast i återhämtningen.

Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland
Inger Fredriksson (C), oppositionråd Katrineholm

Läs repliken på kkuriren.se