Vår politik


Hur vill vi i Centerpartiet egentligen att Sörmland ska se ut? I vår vision Leva, verka, bo – berättelsen om Sörmlands framtid har vi samlat tankar och idéer från Eskilstuna i norr till Oxelösund i söder. Och resultatet? Vårt mål är att skapa ett attraktivt, levande och hållbart län där många vill leva, verka och bo.

Här kan du läsa mer om vår politik

sol-has-bg sol-light-text

berättelsen om framtidEN I VÅRT SÖRMLAND

År 2030 är Sörmland en region där många vill leva, verka och bo. Alla som bor i Sörmland har möjlighet att försörja sig genom arbete eller studier och det finns ett rikt föreningsliv med en gemenskap där alla behövs.

Sörmlands kommuner växer hållbart och erbjuder varierade och trygga bostadsområden. Landskapet hålls öppet av betande djur och närheten till våra sjöar, havet och skärgården lockar många besökare till Sörmland. Den fina svenska allemansrätten fyller naturen med aktiviteter som ger livskvalitet samtidigt som skogen brukas på ett produktivt och hållbart sätt. Utvecklingen av våra gröna näringar går hand i hand med etableringen av nya branscher.

Vi har goda kommunikationer och det går snabbt och enkelt att resa för arbete, studier, kulturupplevelser och fritidsaktiviteter, både inom och utanför länet.

Alla barn och unga får kraft att växa genom en trygg skolmiljö utan stress och tack vare det fria skolvalet har de haft möjligheten att välja en skola som passar just dem. En mer tillgänglig och nära elevhälsa ger en ökad psykisk hälsa hos eleverna.

Vården och omsorgen är mer jämlik, rättvis och närmare människan som behöver den, gammal som ung. Det förebyggande hälsoarbetet har gett resultat och allt fler människor använder sin inre kraft till att förverkliga sina drömmar.

Genom det samhälle vi beskrivit ovan är Sörmland ett län med trygga, jämställda människor som är en del av en gemenskap där alla behövs, där samhällsklimatet är bättre och brottsligheten har gått ner. Detta är möjligt genom samverkan mellan kommunerna, regionen, staten och föreningslivet. Stad och land går hand i hand. Sörmlänningarna är stolta över sin historia och ser en positiv framtid.

Det är vår vision för Sörmland.

För att kunna nå denna vision behövs praktisk och resultatinriktad politik. Centerpartiet vill vara med och se till att denna vision blir verklighet genom att bland annat:

  • barnen alltid kommer först i våra politiska prioriteringar.
  • värna om och stärka de mindre skolorna, såväl i staden som på landsbygden.
  • ta tillvara mångfaldens möjligheter och att skolan alltid möter barn och unga som individer.
  • öka tryggheten genom att alla har rätt till en fast läkarkontakt på enhet som fastställs utifrån individens behov.
  • stärka samverkan mellan regionen och kommunerna för att skapa en sammanhållen vårdkedja där patienten är trygg.
  • psykisk hälsa prioriteras och ses som en lika viktig del i livet som den fysiska hälsan. Har man blivit drabbad ska man få ett snabbt, respektfullt och bra bemötande tidigt.
  • arbeta med att stärka de gröna näringarna där det finns stor potential till många nya arbetstillfällen.
  • öka det regionala samarbetet för att få fler tjänsteföretag och nya branscher att etablera sig i länet.
  • öka och säkra grön och hållbar elförsörjning till de sörmländska företagen.
  • stärka samverkan för gemensam planering av infrastrukturfrågor gällande järnväg, flyg, sjöfart, vägar, cykelvägar och bredband.

Här kan du läsa mer om alla våra politiska förslag.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.