Så arbetar vi


Vi i Centerpartiet i Sörmland ansvarar både för det politiska arbetet i länet och att samordna och driva på det politiska arbetet i länets kommuner. Det politiska arbetet sköts av våra förtroendevalda i Region Sörmland, vår riksdagsledamot ansvarar för att driva länets frågor på nationell nivå och distriktsstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan kommunerna.

Vill du veta mer om vad vi gör? Kontakta oss gärna!

sol-has-bg

Från kommunkrets till partistämma – Så arbetar vi

Centerpartiets historia finns i avdelningar i de flesta byar, orter och städer i Sverige. Det är en förankring som vi fortsättningsvis försöker behålla, fast med en anpassning till dagens verklighet.

Av det skälet har vi kommunkretsar som ansvarar för partiets politiska verksamhet i den aktuella kommunen. Centerpartiet i Sörmland har nio kommunkretsar: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker.

Som medlem i en avdelning eller en kommunkrets har du möjlighet att påverka den lokala politiken, men även den regionala och nationella. Att anordna medlemsmöten med olika teman är ett ansvar för kommunkretsens styrelse. Det politiska arbetet ansvarar alla som har ett förtroendeuppdrag i kommunen för och det arbetet leds och drivs av en gruppledare. Kommunkretsen sköter även samordningen med syskonorganisationerna Centerkvinnorna, Centerpartiets ungdomsförbund och Centerstudenter i kommunen. 

Alla kommunkretsar i ett län bildar ett distrikt. Distriktets uppdrag är att samordna utbildning för medlemmarna i kretsarna och att rusta kommunkretsarna för att de ska kunna utveckla sitt arbete. I Södermanlands län har distriktsstyrelsen det organisatoriska ansvaret och de som är förtroendevalda i Region Sörmland ansvarar för det politiska arbetet.

På nationell nivå finns det en partistyrelse som ansvarar för och tar fram övergripande planer för utvecklingen av hela partiet. Partistyrelsen tillsammans med samtliga partiets riksdagsledamöter leder arbetet på nationell nivå.

Sörmlands riksdagsledamot har ett politiskt ansvarsområde i riksdagen, men har även ett stort uppdrag i att driva frågor för sitt län. Riksdagsledamoten gör regelbundet besök hos olika organisationer och företag i kommunerna och tar med sig kunskap och frågor till nationell nivå.

Riksdagsledamoten tillsammans med regionens gruppledare har ett ansvar för att samverkan mellan riks, region och lokal politik fungerar på ett utvecklande sätt.

Vartannat år genomförs en partistämma dit alla kommunkretsar väljer ombud. Till stämman har alla medlemmar rätt att sända motioner, som sedan behandlas och kan bli partiets politik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.