Kandidatpresentationer

Toppkandidater i Strängnäs 2022

Här får du en kort presentation om våra kandidater

Maria Nerby #1

Maria Nerby, 57 år, Mariefred

Ledamot kommunfullmäktige

"Politik är roligt, viktigt och påverkansbart. Jag är intresserad av organisation- och ledarskapsfrågor, kvaliteten på kommunens service och gar en gedigen erfarenhet av offentlig sektor. Viktigaste frågorna i Strängnäs är höjda resutat i grundskolan, en bättre äldreomsorg, kommande investeringar och landsbygdsutveckling."


Roger Steen #2

Roger Steen, 51 år, Platsansvarig, Vansö

Gruppledare Strängnäs kommun
Ledamot kommunfullmäktige
Kommunala bolaget Sevab AB

"Mina hjärtefrågor inom politiken är landsbygdsfrågor, skolor, medmänsklighet och ett gott föreningsliv. I mitt yrkesliv arbetar jag inom lastbilsindustrin som platsansvarig"

Erik Granbeck #3

Erik Granbeck, 40 år, företagare, Strängnäs

Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot Teknik- och fritidsnämnden
"Engagerad i landsbygdsutveckling genom ordförandeskap i "Hela Svarieg ska Leva Sörmland och aktiv i Företagsamma Fogdön med ungdomsprojekt och bygdeutveckling. Intresserad av fotboll, längdskidor och lokalproducerad mat och dryck"

Hanna Lindahl #4

Hanna Lindahl, 50 år, Kantor och körledare, Strängnäs

Ledamot kommunfullmäktige
Andre vice ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

"Har ett stort intresse för att arbeta för den enskilde medborgarens rätt. För mig har det alltid varit en självklar utgångspunkt. Att bo i Strängnäs ska innebära frihet att välja, trygghet att leva och natur att uppleva. Politiken ska vara en möjliggörare"

Gunilla Lundberg #5

Gunilla Lundberg, 62 år, verksamhetschef/social entreprenör, Mariefred

Ordförande för Centerpartiet i Strängnäs kommun 2022

"För mig är delaktighet och trygghet två viktiga områden, efter att i ett flertal år arbetat med nyanlända ungdomar som lär ut it-kunskap till äldre (IT-Guide). Genom icke traditionella samarbete kan vi skapa win-win, och våga tänka nytt om dagens samhällsutmaningar. Bred kompetens inom ideella sektorn, kultur, entreprenörskap, företagande, samhällsbyggnad, kulturmiljö och besöksnäring. Jag vill arbeta för ett mer hållbart och företagsamt Strängnäs"

Susanna Granbeck #6

Susanna Granbeck, 65 år, polis, Fogdön

Vice ordförande Centerpartiet Strängnäs kommun 2022

"Uppvuxen i lanthandeln på Fogdö och arbetat i 35 år som polis på Södermalm i Stockholm, numera i Strängnäs. Har alltid arbetat med barns utsatthet för en förändring. Intresserad att ökad samverkan för ett mer inkluderade samhälle där det företbyggande arbetet är i fokus. Har också en karriär inom fotboll på elitnivå som spelare, domaren och styrelsearbete."

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.