Valprogram 2022

sol-has-bg sol-light-text

Valprogram 2022

Här kan du läsa vårt valprogram för Strängnäs kommun

Vi vill ge kraft åt varje människa. 


Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Sverige behöver en grön, trygg och hållbar vardag för alla. Människor runt om i Sverige kan tillsammans få hela landet att växa.

En röst på Centerpartiet är en röst på en grön, liberal politik. Vi vill bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft. En röst på Centerpartiet, är en röst för mod och nytänkande för att hitta politiska lösningar för Sveriges bästa.

Vi tror på lokal samverkan i det lilla; med föreningsliv, lokalt näringsliv och ideella organisationer!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.